Asianajaja jäi kiinni kannabiksesta ja joi olutta asiakkaan kuulusteluissa – ei erotettu liitosta

Asianajajaliiton valvontalautakunta arvioi, että Juha-Pekka Hipin toiminta oli omiaan alentamaan asianajajakunnan arvoa tai vähentämään luottamusta asianajajakuntaan.

Niin sanotun Malmin naisen entinen asianajaja on saanut varoituksen Asianajajaliitolta. Asianajaja oli ensin kärynnyt huumausaineen käyttörikoksesta vapaa-ajallaan. Pari päivää myöhemmin hän joi Jari Aarnion huumerikosvyyhteen liittyvän Malmin naisen kuulustelussa olutta. Asianajaja myös lähetti Malmin naiselle intiimin kuvaviestin, omien sanojensa mukaan vahingossa.

Asianajajaliiton valvontalautakunta arvioi, että Juha-Pekka Hipin toiminta oli omiaan alentamaan asianajajakunnan arvoa tai vähentämään luottamusta asianajajakuntaan. Asianajajaa ei kuitenkaan erotettu liitosta, vaan hän sai toiminnastaan varoituksen.

Hippi on saanut aiemminkin varoituksen toiminnastaan asianajajana. Muutama vuosi sitten Hippi soitteli humalassa oikeustalolle ja yritti keskeyttää istunnon, jonka päätyttyä hän itse ilmaantui paikalle vahvasti humalassa.

Asianajajista annetun lain perusteella toistuva samankaltainen hyvän asianajajatavan vastainen tai asianajajakunnan arvoa alentava menettely voi johtaa seuraamusmaksuun tai jopa liitosta erottamiseen. Koska aiemmasta tapauksesta oli kuitenkin kulunut useita vuosia ja Hipille ei ollut määrätty muita kurinpidollisia toimia, ei menettely ollut liiton mukaan laissa tarkoitetulla tavalla toistuvaa.

– Päätöksessä otetaan nimenomaan kantaa siihen, että toimintaa ei voida katsoa millään tavalla toistuvaksi, Hippi itse sanoo.

Hippi ei halua kommentoida ratkaisua tai toimintaansa millään muulla tavalla, koska hänen mukaansa erottamisnäkökulman käsitteleminen uutisessa on aiheetonta ja vanhat asiat eivät vaikuta hänen työtehtäviensä hoitoon.

Parhaillaan Helsingin käräjäoikeudessa on vireillä myös salakatselujuttu, jossa Hippi on epäiltynä. Ilta-Sanomat on kertonut aiemmin ilman asianajajan nimeä, että tämän epäillään asentaneen valvontakameran alivuokralaisensa asuttamaan huoneistoon, jossa asianajaja lehden mukaan asui itsekin. Hippi on kiistänyt salakatselun medialle ja vedonnut MTV:lle turvajärjestelyihin.

Hippi tunnetaan myös Setan puheenjohtajana vuosilta 2013–2014.

Liittoon vuosittain 400–500 kantelua

Asianajajaliiton valvontalautakunta valvoo Suomessa luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia ja asianajajia. Valvontalautakunta voi huomauttaa tai varoittaa asianajajaa tai määrätä tälle seuraamusmaksun. Jos asianajajan toiminta katsotaan oikein moitittavaksi, asianajaja voidaan erottaa liitosta, jolloin hän ei saa enää käyttää asianajajan ammattinimikettä.

Vuosittain valvontalautakuntaan tulee vireille noin 400–500 kantelua.

Täydennetty kappaleella 4, joka koskee asianajajista annettua lakia ja valvontalautakunnan tulkintaa laista. Lisäksi lisätty salakatselusyytteiden kielto.