Avoparien yhteisadoptiolle kannatusta

Yhteisadoption salliminen avopareille saa kannatusta.

Oikeusministeriön (OM) adoptiolakityöryhmä esitti joulukuussa mietinnössään adoptiolainsäädännön uudistamista kokonaan. Se ei kuitenkaan ehdottanut avopareille mahdollisuutta yhteisadoptioon.

Lausuntokierroksella useat lausunnonantajat kuitenkin kannattavat lainsäädännön muuttamista. Avoparien yhteisadoptiota puolsi lausunnoissaan kaikkiaan kymmenen tahoa.

Esimerkiksi Pirkanmaan käräjäoikeuden mielestä lainsäätäjän kanta avioliitosta lapsen kannalta pysyvänä ja vakaana instituutiona ei perustu tilastollisiin tosiseikkoihin.

OM:n työryhmän ehdotuksessa lakia muutettaisiin niin, että adoptioon olisivat oikeutettuja enintään 50-vuotiaat. Sallittu enimmäisikäero adoptionhakijan ja lapsen välillä pienenisi käytännöksi tulleesta 45 vuodesta 42:een.

Lausunnon adoptiolainsäädännön uudistusta pohtineeseen mietintöön antoi kaikkiaan 60 tahoa.

Suomessa tehtiin viime vuonna noin 500 adoptiota. Adoptiot kotimaassa lisääntyivät runsaasti, sillä rekisteröidyssä parisuhteessa elävät saivat mahdollisuuden perheen sisäiseen adoptioon.