Byrokratia ja työttömyys huolestuttavat suomalaisia

Suomalaiset ovat huolestuneita yhteiskunnan tilasta ja suunnasta, kertoo tuore arvotutkimus.

Kansalaisten mielestä yhteiskunnan hallitsevimmat piirteet tällä hetkellä ovat byrokratia, työttömyys ja epävarmuus tulevaisuudesta. Suomalaiset haluaisivat vaikuttaa, mutta kokevat sen vaikeaksi.

Tutkimukseen vastaajien Suomen nykypiirteitä koskevista arvokuvauksista lähes puolet voidaan luokitella maan kehitystä rajoittaviksi.

– Kansainvälisissä kilpailukykymittauksissa onkin esitetty, että Suomen verraten hyvä kilpailukyky menee hukkaan juuri työttömyyden takia, sanoo Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Pekka Tsupari.

Tärkeimpinä tavoiteltavina asioina yhteiskunnassa suomalaiset pitävät demokratiaa, köyhyyden vähentämistä ja vanhuksista huolehtimista. Tsuparin mukaan on huomionarvoista, että suomalaisten 20 tärkeimmän tavoiteltavan asian listalta puuttuvat muun muassa innovaatiot, yrittäjähenkisyys ja optimismi.

Suomalaisen Työn Liiton ja Woima-säätiön kyselyn toteutti Taloustutkimus. Siihen vastasi viime kuussa noin tuhat suomalaista.