Dronet ovat yhä useammin törmäysvaarassa lentokoneiden kanssa

Lennokki- eli dronetoiminnan voimakas yleistyminen on lisännyt myös vaaratilanteita.

Viime vuonna Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi listasi kuusitoista läheltä piti -tilannetta, jossa drone ja lentokone tai helikopteri olivat törmäyskurssilla. Vuonna 2016 niitä oli kymmenen.

Kaikkiaan erityyppisiä vaara- ja ongelmatilanteita tai määräysten rikkomisia sattui viime vuonna melkein viisikymmentä ja vuonna 2016 kolmisenkymmentä. Vuonna 2015 vastaava luku oli viitisentoista.

Kaupallisen dronetoiminnan kasvu muuttaa määräykset koko EU-alueelle. Parhaillaan tekeillä olevan yhteisen säännöstön ensivaiheen pitäisi olla voimassa ensi vuonna.

Tavoitteena on älyteknologian ja automatiikan keinoin valvoa liikennettä samaan tapaan kuin lentokoneitakin. Tämä edellyttää laitteiden rekisteröinnin lisäksi niiden tunnistettavuuden ja seurannan parantamista sekä ilmatilan käytön sopimuksia. Tunnistamisteknologiana voisi olla esimerkiksi droneen kiinnitettävä siru, sen "rekisterikilpi".

Ohjausta tarvitaan

Droneliikenne kulkee alle 150 metrissä ja sitä pitää ohjata, jotta lennokit eivät törmäilisi toisiinsa tai esteisiin ja aiheuttaisi vaaraa. Tämä tarkoittaa muun muassa, että jokaisen lennokin liikkeitä voidaan seurata etäyhteydellä ja laitteiden lentoreitit määritellään etukäteen niin, ettei kolareita satu.

– Dronemäärä lienee tulevaisuudessa hyvinkin suuri. Laitteissa pitää siis olla kyvykkyys tunnistautumiseen ja autonomiseen väistämiseen, sillä niitä on niin paljon, että lennonjohtajat eivät olemassa olevilla järjestelmillä pysty valvomaan ja johtamaan droneliikennettä. Mutta tiedot lennokeista voisivat kulkea meidän järjestelmämme kautta, arvioi ilmatilan hallinnasta ja lennonjohdosta vastaavan ANS Finlandin johtaja Pasi Nikama.

Erityisen vahvasti dronekäyttö kasvaa esimerkiksi erilaisissa tarkastus- ja valvontatehtävissä. Näitä voivat olla sähkölinjojen, rakennusten, laitosten tai siltojen kuntotarkastukset, etsintä- ja kuvaustehtävät sekä maa- tai metsätalouden ja kuljetusalan palvelut sekä liikennevalvonta. Myös media ja erilaiset vapaa-ajan palvelut hyödyntävät droneteknologiaa yhä useammin.