Duodecim: Monen unilääkkeen tehosta puolet lumetta

Useiden unilääkkeiden vaikutus perustuu puoliksi lumevaikutukseen, kertoi lääketieteen uutispalvelu Duodecim. Kyseessä ovat bentsodiatsepiinijohdannaisten unilääkkeet eli Z-lääkkeet.

Lääkkeen avulla unettomuudesta kärsivät nukahtavat noin 20 minuuttia nopeammin kuin lumelääkettä syövät. Kun lumevaikutus huomioidaan, nukahtaminen onnistui 40 minuuttia nopeammin kuin ilman hoitoa.

Meta-analyysitulokset 13 tutkimuksen aineistoista julkaistiin British Medical Journalissa. Ne koskevat tsolpideemia ja tsaleplonia sisältäviä unilääkkeitä sekä estsopiklonia.

Aineisto on lääkevalvontaviranomaisen tietokannoista, joissa on myös lääkeyhtiöiden julkaisemattomia ja vähemmän mairittelevia tutkimuksia lääkkeistään. Tutkijoiden mukaan tulokset saattavat silti antaa todellista positiivisemman kuvan.