EU:n maataloustuet laskemassa odotetusti – myös Suomessa

Euroopan komissio esittää odotetusti tuntuvaa leikkausta yhteiseen maatalouspolitiikkaan brexitin jälkeisessä budjetissa. Myös Suomen EU:sta saamat maatalousrahat olisivat pienenemässä vuosina 2021–2027.

Suomi sai suoria tukia kuluvalla seitsemän vuoden budjettikaudella 3,7 miljardia euroa. Komission esityksessä summa olisi painumassa noin 3,6 miljardiin euroon.

Maaseudun kehittämiseen Suomelle ehdotetaan 2,04 miljardia euroa. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK laskee, että Suomi olisi menettämässä noin 340 miljoonaa euroa.

Komissio esittää, että maatalouteen käytettäisiin ensi budjettikaudella yhteensä 365 miljardia euroa. Näin yhteinen maatalouspolitiikka vastaisi vajaata kolmannesta koko EU:n budjetista.

Esitys toimii pohjana jäsenmaiden pian käynnistyville neuvotteluille.

MTK: Suomalaisviljelijät joutuvat Brexitin maksajiksi

Maataloustuottajia edustava MTK on pettynyt EU-komission maatalousbudjettiin, joka kattaa brexitin jälkeiset seitsemän vuotta. Suomalaisviljelijät joutuvat järjestön mukaan brexitin aiheuttaman budjettivajeen maksumiehiksi.

MTK laskee, että EU:n kokonaan maksama suora tuki alenee kuluvaan ohjelmakauteen verrattuna 13 miljoonaa euroa vuodessa. Maaseudun kehittämisrahat vähenisivät sen mukaan 48 miljoonaa euroa vuodessa.

Jäsenvaltioille enemmän liikkumavaraa

EU-maat ovat harjoittaneet yhteistä maatalouspolitiikkaa 60-luvulta lähtien. Yhteiset markkinat ovat poistaneet kilpailua maiden väliltä, ja EU:sta on tullut toimija maailman markkinoilla.

Jäsenmaiden maatalouden kannattavuudessa on silti eroja, joita tasataan maataloustuilla.

Maatalousbudjetti jakautuisi jatkossakin kahteen osaan, jotka olisivat tuottajille menevät suorat tuet sekä maaseudun kehittäminen. Jäsenmaat olisivat saamassa vähän enemmän liikkumavaraa ja voisivat siirtää rahaa korien välillä.

Komissio leikkaisi voimakkaammin maatalouden kehittämisrahoista kuin suorista tuista, mitä se on perustellut tukien välttämättömyydellä monien toimeentulolle. Leikkausten isompi kohdistaminen kehittämisrahoihin on kuitenkin herättänyt pelkoja siitä, että raha on pois ympäristönsuojelusta.

Suurten tilojen tukia leikataan. Komissio esittää, että yli 60 000 euron suoria tukia leikattaisiin ja tuille asetettaisiin 100  000 euron katto. Näin suositaan pieniä- ja keskisuuria tiloja.

Jokaisen jäsenmaan on varattava siivu, vähintään 2 prosenttia, nuorille maataloustuottajille.