EU:n ulkopuoliset energiasopimukset komission arvioitavaksi

Päätöksen taustalla on halu parantaa EU-maiden energian toimitusvarmuutta.

U-jäsenmaiden täytyy vastaisuudessa kertoa etukäteen komissiolle energiasopimuksista ulkovaltojen kanssa. Päätöksen taustalla on halu parantaa EU-maiden energian toimitusvarmuutta.

Tällä hetkellä jäsenmaiden täytyy kertoa komissiolle kaasu- ja öljysopimuksista vasta jälkikäteen. Ennakoinnilla pyritään siihen, että komissio voi tarkistaa sopimusluonnoksen ehdot ja arvioida, miten ne sopivat yhteen EU:n tavoitteleman energiaunionin eli energiariippuvuuden vähentämisen kanssa.

Arvioinnin jälkeen komissio voi antaa jäsenmaalle tukea neuvotteluihin ja osallistua niihin tarkkailijana, jos maa toivoo. Komissio voi myös esittää huolensa, minkä jälkeen jäsenmaa joutuu antamaan selvityksen, jos se päättää varoituksista huolimatta tehdä sopimuksen.

Parlamentti hyväksyi komission esityksen torstaina.