Eduskunta keskustelee Suomen puolustuksen tulevaisuudesta

Lähivuosina päätetään esimerkiksi hävittäjäostoista ja Merivoimien alusten hankkimisesta.

Eduskunta aloittaa tänään hallituksen antaman puolustusselonteon käsittelemisen lähetekeskustelulla. Selonteossa linjataan, millä tavalla Suomen puolustusta ylläpidetään ja kehitetään lähivuosina.

Suomella on edessään poikkeuksellisen suuria hankintoja, kun lähivuosina päätetään esimerkiksi hävittäjäostoista ja Merivoimien alusten hankkimisesta.

Hallituksen antamassa puolustusselonteossa linjataan, että tällä vuosikymmenellä Puolustusvoimien kehittäminen painottuu Maavoimiin ja välittömän valmiuden joukkoihin. Selonteon mukaan Merivoimien ja Ilmavoimien kyky täyttää tehtävänsä on tällä hetkellä hyvä, mutta Maavoimat on tyydyttävällä tasolla.

 Selonteko esittää puolustuskyvyn parantamista kohottamalla sodan ajan joukkojen määrää nykyisestä 230 000 sotilaasta 280 000:een. Hallitus julkaisi puolustusselontekonsa helmikuun puolessa välissä.

Kysely: Yleinen asevelvollisuus edelleen Suomen maanpuolustuksen tärkein vahvuus