Eduskunta päättää varuskuntien kohtalon

Keskisuomalainen kysyi eduskunnan puolustusvaliokunnan jäseniltä maakunnan varuskuntien kohtalosta. Yksi kysymyksistä kuului, kuka ja missä järjestyksessä puolustusvoimien rakenneuudistuksesta ja mahdollista varuskuntien lakkautuksista päättää.

Vastauksista selviää, että valtaa valiokunnalla on, mutta että viime kädessä päätöksen tekee eduskunta puolustusvoimien esityksestä ja tarpeista.

Näin kysyttiin:

Mikä on puolustusvaliokunnan ja eduskunnan rooli ja valta varuskuntien sijoituspaikkakunnista päätettäessä?

Ja näin vastattiin:

Jussi Niinistö, puheenjohtaja, (ps.)

Puolustusvoimauudistuksen valmistelut ovat edenneet pitkälle niin sanotusti sammutetuin lyhdyin. Vuodenvaihteen molemmin puolin keskeisiä linjauksia käsitellään valtionjohdon ja eduskunnan piirissä. Valtioneuvoston kanslian asettama parlamentaarinen kontaktiryhmä toimii kanavana, jonka kautta puolueet saavat tietoa valmistelujen etenemisestä. Haasteena on uudistuksen valmistelun nopeus, mikä johtanee siihen, että kontaktiryhmä ei aikaisempiin seurantaryhmiin verrattuna tuota mietintöä hallituksen valmistelujen tueksi. Ensi vuoden aikana eduskunnalle annetaan valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko, jota käsitellään normaalin kaavan mukaan myös puolustusvaliokunnassa. Tuossa vaiheessa itse puolustusvoimauudistuksen toimeenpanon oletetaan jo olevan käynnissä ja vuosi 2012 on vuosi, jolloin puolustusvoimien toimintaa joudutaan menosäästöistä johtuen supistamaan tavalla, jolla on haitallisia vaikutuksia puolustusvoimien suorituskykyyn lyhyellä ja pitemmällä tähtäimellä.

Seppo Kääriäinen, varapuheenjohtaja, (kesk.)

Valta on hallituksella. Kaikki keinot kyllä käytetään sitten, kun aika on.

Pekka Haavisto (vihr.)

Puolustusvaliokunta ja eduskunta voivat halutessaan ottaa kantaa jonkin varuskunnan puolesta, ja ohjata ministeriötä ja puolustusvoimia sijoituspaikoissa.

Timo Heinonen (kok.)

Tärkeää on, että puolustusvoimat itse tekee esityksen siitä, mikä on maamme puolustamisen kannalta parasta. Mallin pitää mennä niin, että poliitikot osoittavat varat ja puolustusvoimat linjaa toimivat ratkaisut niin, että koko maan puolustaminen on jatkossakin mahdollista. Siitä pidetään kiinni yleisen ja yhtenäisen asevelvollisuuden kautta.

Pentti Oinonen (ps.)

Perinteisesti valiokunta on antanut lausunnon valiokuntaa koskevista päätöksistä. Nyt valiokunnan parlamentaarinen rooli ja asiantuntemus ohitetaan kun puolustusvoimauudistuksen yhteydessä tapahtuvista suurista leikkauksista ja säästötoimenpiteistä päätetään. Valitettavasti hallitus on ohittanut puolustusvaliokunnan ja perustanut omiin tarkoitusperiinsä sopivan parlamentaarisen kontaktiryhmän. Nähdäkseni varuskuntien lakkautuslistat ovat jo olemassa ja päätetty ennen kuin eduskunta edes pääsee käsittelemään asiaa.

Tuula Peltonen (sd.)

Puolustusvaliokunta kuulee asiasta asiantuntijoita ja vastaanottaa kirjallisia lausuntoja. Samoin vierailemme eri varuskunnissa tarkastelemassa toimintaa ja varuskunnan tilannetta kokonaiskäsityksen aikaan saamiseksi. Uudistuksesta tulee esityksiä varmasti ensimmäisen kerran ensi vuoden alussa, jolloin voimme valiokunnassa asiaa paremmin käsitellä ja hallituksen esitykseen tulemme antamaan oman mietintömme. Eduskunta päättää esityksistä lopullisesti. Tähänastiset käsittelyt ovat liittyneet osaltaan budjetin käsittelyyn.

Mikko Savola (kesk.)

Puolustusvaliokunta saa lausunnolle ministeriön esityksen, jolloin omalla kannanotollaan se voi ohjata sitä mieleiseensä suuntaan. Eduskunta tekee asiasta lopullisen päätöksen.

Ismo Soukola (ps.)

Valiokunta ottaa mietinnössään kantaa ministeriön esitykseen. Hallituksen linja yleensä pitää myös valiokunnassa samoin kuin sitten eduskunnassakin, joka viimein ratkaisun tekee.

Eero Suutari (kok.)

Puolustusvoimat tekee asiasta oman esityksensä todennäköisesti tammikuussa. Puolustusvaliokunta kuulee asiassa kaikkia tarpeellisia tahoja ja antaa sen jälkeen lausunnon. Tämän pohjalta hallitus antaa esityksen eduskunnalle, joka päättää varuskuntien sijoituspaikkakunnista.

Pauliina Viitamies (sd.)

Ihmettelisin, jos meillä ei olisi tässä mitään roolia ja valtaa. Viime kädessähän ratkaisu on eduskunnalla. Puolustusvaliokunta on substanssivaliokunta, joten meillä pitäisi tietenkin olla enemmän ymmärrystä tähän asiaan kuin muilla edustajilla. Siinä mielessä meidän roolimme on varmasti merkityksellisempi. Odotellaan rauhassa, mitä ministeriön suunnasta tulee, ja käydään sitten täällä keskustelut, kuunnellaan asiantuntijoita ja yritetään tietenkin viimeiseen asti vaikuttaa asioihin. Eduskunta tästäkin lopulta päättää.

Jyrki Yrttiaho (vr.)

Varuskuntien sijoituspaikkakunnista päättää hallitus ja puolustusministeriö. Eduskunta käsittelee asiaa budjettiin liittyvinä päätöksinä ja Suomen turvallisuutta ja puolustusta koskevan selonteon ja puolustusvoimien kokonaisuudistuksen osana.

Thomas Blomqvist (r.)

Kommentoi vasta sen jälkeen, kun hallituksen esitys on tullut ja puolustusvaliokunta kuullut asiantuntijoita.

Esko Kurvinen (kok.)

Ei voi vielä vastata, täytyy ensin kuulla asiantuntijoita, hallituksen esitys ja taas asiantuntijoita.

Tuula Väätäinen (sd.)

Puolustusvoimien uudistuksen suunnittelu on kovasti kesken, palataan kun asiaa on selvitetty ja vaihtoehtoja tutkittu.

Ei mitään vastausta: Mika Kari (sd.), Eero Reijonen (kesk.) ja Sofia Vikman (kok.)

Maakunnan varuskuntien puolesta