Ehdotus: Lukioille mahdollisuus poiketa valtakunnallisesta tuntijaosta

Lukion tuntijakoasetusta tulisi muuttaa siten, että se antaisi koulutuksen järjestäjille mahdollisuuden poiketa valtakunnallisesta tuntijaosta, esittää uusi lukioselvitys.

Selvityksen mukaan tämä uudistus vähentäisi epätasa-arvoa nykyisten erityislukioiden ja painotettujen yleislukioiden välillä. Nykyisin vain erityislukiot saavat poiketa valtakunnallisesta tuntijaosta.

Selvityksessä ehdotetaan myös,  että erityislukioiden toimikausi olisi viisi vuotta ja että verkostoa uudistettaisiin aina opetussuunnitelmauudistuksen yhteydessä.

Tavoitteena on, että erityislukioista kasvaisi valtakunnallisia vaikuttajia. Esimerkiksi yleislukioiden opettajat voisivat hyödyntää erityislukioita täydennyskoulutuksessaan.

Kasvatustieteen tohtori Atso Taipaleen ja rehtori Kyösti Värrin selvitys luovutettiin opetus- ja viestintäministeri Krista Kiurulle (SDP) tänään Porissa.