Enää alle puolet suomalaisista luottaa eläkkeen tuovan kohtuullisen toimeentulon

Enää alle puolet suomalaisista uskoo, että eläke takaa kohtuullisen toimeentulon vanhuudessa.

Suomalaisten luottamus eläkkeiden riittävyyteen on vähentynyt voimakkaasti vuosien varrella. Vielä viime vuonna täysin tai jokseenkin samaa mieltä kyseisen väitteen kanssa oli 50 prosenttia, kun tänä vuonna heitä oli enää 45 prosenttia.

Tiedot käyvät ilmi Eläketurvakeskuksen (ETK) Eläkebarometristä 2018 ja kysely tehtiin toukokuussa 2018 ja siihen osallistui 1 004 iältään 15–79-vuotiasta suomalaista. Tutkimusosaston päällikkö Susan Kuivalainen sanoo, että muutos on tilastollisesti merkittävä, eli suomalaisten luottamus eläketurvan riittävyyteen on heikentynyt.

Vuonna 2011 ETK:n Luottamus eläketurvaan -tutkimuksessa vielä 63 prosenttia suomalaista uskoi, että eläke takaa kohtuullisen toimeentulon vanhuudessa. Vuoden 2011 ja 2018 luvut eivät ole kuitenkaan täysin vertailukelpoisia, koska ne ovat peräisin eri tutkimuksista, vaikka esitetty kysymys onkin ollut sama.

Eniten huolissaan eläkkeiden riittämättömyydestä olivat Eläkebarometrissa 2018 keski-ikäiset ja ammattiryhmistä yrittäjät. Yrittäjistä vain 34 prosenttia oli täysin tai jokseenkin sitä mieltä, että eläke takaa kohtuullisen toimeentulon vanhuudessa, kun opiskelijoista samaa mieltä oli 57 prosenttia. Miehet olivat jonkin verran luottavaisempia kuin naiset.

Sijoitukset ja säästöt turvana

Jyväskyläläinen Petri Salminen, 37, on yrittäjä myynnin ja johtamisen kehittämistä tarjoavassa Salminen & Tikka -yhtiössä sekä Keski-Suomen Yrittäjien puheenjohtaja.

Salminen luottaa siihen, että elämä kantaa ja hyvinvointiyhteiskunta säilyy. Vastaus siihen, takaako juuri eläke hänelle kohtuullisen toimeentulon vanhuudessa, on kuitenkin kimurantimpi, vaikka mies maksaa kunnollista yrittäjäeläkemaksua jatkuvasti.

– Koen, että ensisijaisesti olen itse vastuussa vanhuudenturvastani. Tapa varautua vanhuuteen voi olla jokin muukin kuin eläkemaksu, esimerkiksi oma säästäminen ja sijoitukset, Salminen sanoo.

Hän epäilee, että yrittäjien matala luottamus eläkkeiden suomaan vanhuuden turvaan voi johtua siitä, että yrittäjä pyrkii usein ensisijaisesti turvaamaan firman menestyksen. Silloin omaan eläkkeeseen satsaaminen voi jäädä lapsipuolen asemaan.

Myös muilla mittareilla mitattuna suomalaisten luottamus eläkkeiden riittävyyteen on laskussa.

Esimerkiksi saman ETK:n barometrin väittämän ”eläkkeet pystytään maksamaan myös tulevaisuudessa”, kanssa samaa mieltä olevien määrä oli pudonnut 53:sta 48 prosenttiin vuoden sisällä.

Erityisen suuri pudotus nähtiin luottamuksessa työkyvyttömyyseläkkeisiin. Väitteen ”eläke takaa kohtuullisen toimeentulon, jos henkilö tulee työkyvyttömäksi” kanssa samaa mieltä oli enää 31 prosenttia suomalaista, kun vielä viime vuonna näin uskoi 40 prosenttia.

Lohdullista kyllä, suomalaiset luottavat edelleen silti itse eläkejärjestelmään. Väitteen ”luotan suomalaiseen eläkejärjestelmään” kanssa samaa mieltä oli 60 prosenttia.

Pätkätyöläisellä syytä huoleen

Kuivalaisen mukaan yksi syy luottamuksen vähenemiseen saattaa piillä vuoden 2017 eläkeuudistuksessa, jonka tavoitteena oli vahvistaa eläkkeiden rahoituksellista kestävyyttä.

– Siinä eläkeikää nostettiin ja eläkkeiden tasoa heikennettiin, mikä voi näkyä näissä vastauksissa.

Lisäksi Kuivalaisen mukaan taloustaantuma ja työttömyyden lisääntyminen tutkitusti heikentävät kansalaisten luottamusta eläkkeiden riittävyyteen.

Mutta onko pelolle mitään perustetta, pitääkö eläkkeiden riittävyydestä olla huolissaan? Suomen suurimman työeläkevakuuttajan Kevan toimitusjohtaja Timo Kietäväinen huomauttaa, että työeläkejärjestelmämme kestävyys on hyvällä tasolla kansainvälisesti vertailtuna. Huolissaan eläkkeen riittävyydestä voivat perustellusti olla hänen mielestään kuitenkin vaikeasti työllistyvät ja pätkätyötä tekevät sekä pientä yrittäjätuloa ansaitsevat,

– Heille ei välttämättä kerry nykyjärjestelmässä riittävästi eläkemaksutuloa työikäisyyden ajalta ja näin heidän työ- ja/tai yrittäjäeläkkeensä uhkaa jäädä kovin alhaiseksi nykyisessä järjestelmässä, Kietäväinen tähdentää.

 

Tämä sisältö on vain tilaajille.

Tilaa Keskisuomalainen verkko 1 kk / 6 €

Tilaa tästä!

Jos olet jo tilaaja, .