Eniten yhteisöveroa vuonna 2015 maksaneet

1. OP Ryhmä 249 000 000,00 euroa*

2. Nordea 214 877 696,44 euroa**

3. Supercell Oy 175 995 499,40 euroa

4. Bayer Oy 103 504 047,70 euroa

5. UPM 83 100 000 euroa***

6. Kesko Oyj 74 528 421,54 euroa

7. Metsä Fibre Oy 67 779 224,93 euroa

8. Fortum Oyj 63 692 993,15 euroa

9. Elisa Oyj 55 567 259,86 euroa

10. ABB Oy 52 875 578,86 euroa

 

* OP Ryhmä ilmoittaa siihen kuuluvien yhtiöiden yhteensä maksaman yhteisöverosumman itse verottajalta saamiensa tietojen perusteella.

** Nordean yhteisöverosumma on laskettu verottajan erikseen ilmoittamien Nordea Bank Finland Abp:n, Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:n, Nordea Rahoitus Suomi Oy:n, Nordea Funds Oy:n ja Nordea Investment Management AB, Suomen sivuliikkeen yhteisöverojen mukaan.

*** UPM-Kymmene Oyj:n maksamat yhteisöverot olivat yhteensä noin 61,3 miljoonaa euroa. Lisäksi konserni ilmoittaa sen tytäryhtiöiden maksaneen veroa yhteensä 21,8 miljoonaa euroa.