Epäluottamus muihin ihmisiin lisää dementiariskiä

Epäluottamus toisiin ihmisiin lisää dementian vaaraa. Itä-Suomen yliopiston ja Karoliinisen instituutin tekemän tutkimuksen mukaan suurta epäluottamusta toisiin ihmisiin osoittaneilla on kolme kertaa suurempi dementian riski kuin vähiten epäluottavaisilla riippumatta muista dementian riskitekijöistä, kuten korkeasta verenpaineesta, kolesterolitasosta tai tupakoinnista.

- Tulokset vahvistavat käsitystä, että elämänasenne ja luonteenpiirteet voivat vaikuttaa terveyteen, kertoo tutkimustyöhön osallistunut lääketieteen opiskelija Elisa Neuvonen tiedotteessa.

Sosiaalinen epäluottamus on aikaisemmin liitetty muun muassa sydäntautien riskiin. Nyt julkaistu tutkimus on ensimmäinen, jossa tarkasteltiin sen yhteyttä dementiaan.

Vastaavana tutkijana toiminut kehitysjohtaja, dosentti Anna-Maija Tolppasen mukaan tutkimustulos tuo uusia näkökulmia sairastumisen ehkäisyyn. Dementian ehkäisyssä tulisi hänen mukaansa ottaa huomioon ihmisen persoonallisuus.

Tutkimukseen osallistui reilut 1 400 suomalaista, jotka olivat tutkimuksen alkaessa keskimäärin 71-vuotiaita.