Eri aikavyöhykkeiden edut pitää selvittää kellojensiirtelystä luovuttaessa, vaatii valiokunta

Kellojen siirtelystä luopuminen saa kannatusta eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalta. Valiokunta ei kuitenkaan ota kantaa siihen, pitäisikö Suomen jäädä pysyvästi talvi- vai kesäaikaan.

Terveysnäkökulmasta talviaika eli normaaliaika olisi valiokunnan käsityksen mukaan suotavampi. Liikenneonnettomuuksista puhuttaessa esiin on tullut valiokunnan mukaan ristiriitaista tietoa. Ulkoilua silmällä pitäen taas on kannatettu kesäaikaa.

–  Asiasta ei ole saatavilla täysin yksiselitteistä tieteellistä näyttöä, koska elämäntilanteisiin ja terveyteen vaikuttaa niin moni muukin tekijä kuin tunnin ero kesä- ja talviajan välillä, valiokunta arvioi lausunnossaan keskiviikkona.

EU-komissio esitti aiemmin, että kellojen siirtelystä luovuttaisiin. Jokainen jäsenmaa saisi itse päättää, jääkö kesä- vai talviaikaan.

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mielestä Suomen pitäisi haarukoida aikavyöhykkeen valintaa muiden EU-maiden kanssa sekä selvittää eri aikavyöhykkeisiin liittyviä etuja. Valiokunnan mukaan elinkeinoelämän ja matkailualan edustajat ovat korostaneet, että Suomen aikaeron ei pitäisi kasvaa suhteessa Ruotsiin ja Keski-Eurooppaan.

–  On kuitenkin syytä pyrkiä tarkoin selvittämään eri aikavyöhykkeiden edut eri näkökohdista lähtien, valiokunta arvioi.

Pitkää siirtymäaikaa toivottu

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mukaan kellojen siirtelyn taloudellisia vaikutuksia ei ole selvitetty kunnolla sen käsittelemässä esityksessä. Lisäksi ainakin lentoliikenteen edustajat ovat toivoneet pitkiä, jopa kahden vuoden siirtymäaikoja, mikäli kellojen siirtelystä päätetään luopua.

–  Lentoliikenteen slottien, eli lähtö- ja laskeutumisaikojen, uudelleen suunnittelu on asia, joka saatetaan joutua neuvottelemaan suurelta osin uudelleen, varsinkin mikäli aikavyöhykkeet pirstaloituvat, valiokunta arvioi lausunnossaan.

Myös EU-maat ovat aiemmin keskustelleet siitä, millä aikataululla kellojen siirtelystä voisi luopua. Asiaa käsiteltiin muun muassa EU-maiden liikenneministerien kokouksessa lokakuun lopulla.

–  Aikataulu on varmasti vuosien 2019 ja 2021 välissä. Paljon puheenvuoroja käytettiin vuoden 2021 puolesta, kertoi liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) STT:lle tuolloin kokouksen yhteydessä.

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto kellojen siirtelystä etenee EU-asioista vastaavalle suurelle valiokunnalle, joka tekee myöhemmin asiasta mietinnön.