Euroopan komissio selvittää kesäajan tarpeellisuutta laajalla kyselyllä – lomakkeeseen voi vastata suomeksi

Euroopan komissio aikoo selvittää, koetaanko kesäaika unionin alueella tarpeelliseksi vai pitäisikö siitä luopua. Tarkoituksena on laatia kesäaikajärjestelystä laaja tilannekatsaus, jonka osana komissio on käynnistänyt aiheesta verkkokyselyn. Se on auki elokuun puoliväliin asti. Kyselyyn voi vastata myös suomeksi.

Selvityksen syyksi komissio kertoo yksityishenkilöiltä, Euroopan parlamentilta ja tietyiltä jäsenmailta tulleet pyynnöt.

Yksi asiaa edistäneistä on Suomi, jonka hallitus linjasi alkuvuodesta ryhtyvänsä ajamaan EU:ssa kesäaikajärjestelystä luopumista. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) lupasi selvittää asiaa EU-tasolla sen jälkeen, kun luopumista vaatinut kansalaisaloite keräsi kymmeniä tuhansia nimiä. Itse aloite kaatui eduskunnassa.