Evan kysely: Enemmistö lisäisi paikallista sopimista

Kyselyyn vastanneista 69 prosenttia oli sitä mieltä, että työaikajärjestelyistä voisi päättää työpaikkatasolla.

Suomalaisten enemmistö on valmis nykyistä laajempaan paikalliseen sopimiseen työehdoista, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan kysely. Sen mukaan 52 prosenttia pitää paikallista sopimisen tasoa oikeana, kun päätettävänä on palkan alentaminen poikkeustilanteessa.

Työaikajärjestelyistä, kuten joustoista ja työaikapankeista, voisi päättää työpaikkatasolla 69 prosentin mielestä.

Evan kysely tehtiin tammikuun puolivälissä, ja siihen vastasi yli 2 000 suomalaista.