Ex-työministeri Lauri Ihalainen listasi kymmenen keinoa työllisyyden parantamiseksi – yksi niistä on työllistymisseteli

Eduskunnan jättävä ministeri Lauri Ihalainen (sd.) piti viimeisen puheensa kansanedustajana torstaina Jyväskylässä. Hän puhui kutsuttuna valtakunnallisen Työttömien Keskusjärjestön vuosikokouksessa Kansalaistoiminnankeskus Matarassa.

– Olen koko työhistoriani ajan ollut tekemisissä työelämäjärjestöjen kanssa, joten tähän kutsuun suostuin mielelläni.

Ihalaisen työn jälki jää elämään tulevallakin hallituskaudella, jossa SDP on jälleen hallitusta muodostava puolue. Ihalainen oli mukana puolueen hallitusohjelman tavoitteiden valmistelutyössä nimen omaan työllisyyden parantamiseen, elinkeinopolitiikkaan, hankintalakiin ja omistajapolitiikkaan sekä yritystukiin liittyvissä kirjauksissa.

Työttömien Keskusjärjestöltä Ihalainen sai torstaina kiitokseksi rintamerkin, jossa lukee: Kumotaan aktiivimalli.

– Ilman muuta aktiivimallin leikkuri pitää purkaa, siihen liittyy paljon epäoikeudenmukaisuutta ja se heikentää työttömien toimeentuloa, sanoi Ihalainen.

Mutta kokonaan kumoamisen sijaan Ihalainen puhui uudistamisesta. Työttömillä tulee olla mahdollisuus käyttää työttömyysturvaa ottamalla käyttöön työllistämisseteli. Passiivisen muuttaminen aktiiviseksi sujuu siten, että työtön saa setelin, jos työttömyys on kestänyt enintään kuusi kuukautta. Siis enintään, ei vähintään. Setelin arvo olisi noin 700 euroa kuukaudessa vähintään kolmen kuukauden ajan.

Työllisyyden parantamiseksi Ihalaisella on esittää kymmenkohtainen toimenpidelista, mutta tulevan hallituskauden tavoitteeksi 75 prosentin työllisyysaste on silti ankaran työn takana ja edellyttää noin 58 000 ihmisen työllistymisen. Koska talouskasvun arvioidaan hidastuvan, on työllistyvien pääsyä työmarkkinoille tuettava nykyistä tuntuvammin.

– Työllisyysasteen nostaminen vaatii rakenteisiin pureutuvia uudistuksia, joista keskeisiä ovat perhevapaauudistus ja oppivelvollisuuden ja -oikeuden ulottaminen maksuttomana koko toiselle asteelle.

Myös niiden noin 70 000 nuoren, jotka eivät eri syistä ole koulutuksessa tai työelämässä, on rakennettava polku työmarkkinoille. Peruskoulupohjalta ei enää pärjätä työelämässä ja työuran pituuskin jää yli kymmenen vuotta lyhyemmäksi kuin koulutetun työntekijän työura. Sama koskee pitkäaikaistyöttömiä, joista myös osatyökyvyttömien pääsyä työmarkkinoille on tuettava.

– Suomessa tarvitaan toimivat välityömarkkinat, jotka rakentavat siltaa kuntoutuksen, koulutuksen ja palkkatyön kautta avoimille työmarkkinoille.

Työttömyysturva vaatii laajan kokonaisuudistuksen ja kehittämisen.

– Turvan leikkaamisen sijasta työttömyystuella opiskelua pitää kannustaa ja yrittäjäpolun valinneilla työttömyysturvan tulee jatkua kohtuullisen ajan.

Edellisen hallituksen hanke liittää myös työvoimapalvelut maakunnallisen järjestäjän vastuulle ja suurelta osin yksityisten palvelutuottajien varaan ei kuulu SDP:n keinovalikoimaan. Sen sijaan tavoitteena on luoda koko maan kattavat kuntavetoiset monialaiset yhteispalvelut, jonka verkostoon kaikkien kuntien tulee kuulua.

– Vahvistetaan kuntien asemaa ja rahoitusta järjestää kuntoutus-, sosiaali- ja työvoimapalveluja erityisesti vaikeammin työllistettäville.

Ihalaisen toimenpidelista työllisyyden parantamiseksi:

1. Aktiivisia työvoimapoliittisia rahoitus- ja henkilöstöresursseja nostetaan asteittain lähemmäs pohjoismaista tasoa.
Sen avulla on mahdollista toteuttaa sellaisia kuntoutus- työkyky- ja koulutuspalveluja, joiden avulla avataan ovia vaikeimmin työllistettävien pääsemiseksi työmarkkinoille: pitkäaikaistyöttömät, osatyökykyiset, vammaiset ja maahanmuuttajat.

2. Vahvistetaan kuntien asemaa ja rahoitusta järjestää kuntoutus- sosiaali- ja työvoimapalveluja, erityisesti vaikeammin työllistettäville.
Rakennetaan koko maan kattavaksi kuntavetoiset matalan kynnyksen monialaiset yhteispalvelut (TYP –palvelut). Jokaisen kunnan tulisi kuulua TYP-verkostoon. Tuetaan – ei lakkauteta – tuloksia tuottavia kuntakokeiluja pitkittyvän työttömyyden katkaisemiseksi.

3. Poistetaan kolmannen sektorin järjestöjen palkkatuella työllistämistä estävä 4 000 henkilötyövuoden katto.

4. Työttömillä tulee olla mahdollisuus käyttää työttömyysturvaa ottamalla käyttöön työllistämisseteli.
Muutetaan passiivista työttömyysturvaa aktiiviseksi. Setelin saa työtön mukaansa, jos työttömyys on kestänyt enintään kuusi kuukautta. Setelin arvo olisi noin 700 euroa/kk ja tuki kestäisi vähintään kolme kuukautta. Työttömien toimeentuloa heikentävä ns. aktiivimalli uudistetaan ja leikkuri puretaan.

5. Toteutetaan nuorisotakuu.
Sen yksi osatavoite on madaltaa nuorten työllistymisedellytyksiä niin, että nuorille, jotka eivät ole saaneet koulutusta, työtä, työharjoittelupaikkaa, työkokeilua, työpajaopiskelua tai kuntoutuspaikkaa kolmen kuukauden sisällä, myönnetään työllistämistuki. Jokainen nuori kohdataan ensimmäisen työttömyyskuukauden aikana ja laaditaan laadukas työllistämissuunnitelma.

6. Uuden hallituksen tulee ohjelmassaan sitoutua työkykyä kohottavaan toimenpideohjelmaan.
Siinä myös osatyökykyisten pääsyä työmarkkinoille on parannettava. TEM:n selvityksen mukaan lähes joka kolmas (eli noin 27 000 henkilöä) pitkäaikaistyöttömistä on tosiasiallisesti työkyvyttömyyden rajoilla ja noin viidenneksellä (16 000 henkilöä) voidaan työkykyä kohottaa.,

7. Kuntien hankintasopimuksiin sisällyttää sosiaalisia kriteereitä.
Julkisissa hankinnoissa (36 miljardia vuositasolla) voidaan esimerkiksi kuntien hankintasopimuksiin sisällyttää sosiaalisia kriteereitä muun muassa vaikeammin työllistettävien työllistämiseksi.

8. Oppivelvollisuuden ulottaminen maksuttomana koko toiselle asteelle.
Peruskoulutuksen varassa olevien nuorten ja nuorten aikuisten työllisyysaste on keskimäärin vain 42 prosenttia. Näitä nuoria aikuisia alle 30 vuotiaita on noin 100 000. Näiden nuorten työurien kesto on keskimäärin naisilla 22 vuotta, miehillä 25 vuotta. Varmistetaan, että jokainen saa vähintään toisen asteen koulutuksen, työllisyysaste nousee yli 70 prosenttiin ja henkilökohtaiset työurat pitenevät tuntuvasti. Siksi oppivelvollisuuden ulottaminen maksuttomana koko toiselle asteelle on myös työllisyysteko.

9. Arvonlisäverollisen liiketoiminnan alaraja nostettava.
Työllistämiskynnyksen madaltamiseksi ja erityisesti yritysten työllistämisen edistämiseksi nostetaan arvonlisäverollisen liiketoiminnan alarajaa 30 000 euroon ja ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän palkkaamisesta voidaan vähentää enintään 20 000 euroa verotettavasta tulosta.

10. Julkisia työvoimapalveluja vahvistettava
Hallituksen sote- ja maakuntauudistuksen kariuduttua myös hallituksen esittämä kasvupalvelulainsäädäntö jäi toteutumatta – hyvä niin. Se olisi johtanut TE-palvelujen yksityistämiseen ja heikentänyt kuntien mahdollisuuksia toteuttaa työllisyyspolitiikkaa. Julkisia työvoimapalveluja tulee vahvistaa ja yksityiset palveluntuottajat voivat tukea julkisia palveluja, mutta eivät korvata niitä.

Yhtä vaille 50 vappupuhetta

Lauri Ihalaisen ykköskoti sijaitsee Pihtiputaalla, jossa hän pysyy kirjoilla vastakin. Kakkoskoti sijaitsee Helsingin Jätkäsaaressa.

Ihalainen on viettänyt 49 vappua eri puolilla Suomea puheen pitäjänä ja on ajatellut sen riittävän osaltaan. Toisaalta Pihtiputaan Työväentalon vappujuhlassa hän saattaa pistäytyä eikä ehkä kieltäydy puhumastakaan, jos pyydetään.

Politiikan ja työelämän vauhdista pois jäämiseen ei liity isoa kriisiä.

– Tiettyä haikeutta tunnen, olen kiitollinen, että sain olla Keski-Suomen kansanedustaja ja toivon olleeni luottamuksen arvoinen.

Keski-Suomen uusille ja edelleen jatkaville kansanedustajille Ihalainen antaa vakavan kehotuksen.

– Heidän on ylitettävä puoluerajat ja muodostettava Keski-Suomen maakunnan puolue.

Tehtävää riittää, sillä kaupunkien välisessä kilpailussa Jyväskylää ja koko maakuntaa uhkaa kakkossarjaan jääminen, kun Helsingin, Tampereen ja Turun kasvukolmio sekä jossain määrin myös Oulu loittonevat omassa ykkösluokassaan sekä koulutuspoliittisten että elinkeinopoliittisten infrapanostusten myötä.

Ihalainen ideoi uutta ja Keski-Suomeen sopivaa oppisopimusmallia, jossa yhden koulutettavan taustalla voisi olla useampi yritys. Näin pientenkin yritysten mahdollisuudet kouluttaa paranisivat ja osaava työvoima saataisiin paremmin kiinnittymään maakuntaan.

Tämä sisältö on vain tilaajille.

Tilaa Keskisuomalainen VerkkoPlus 1 kk / 9,90 €

Tilaa tästä!

Jos olet jo tilaaja, .