FT: Komissio ohjeistaa jäsenmaita suitsimaan kultaisten passien bisnestä

Euroopan komissio kertoo tänään toimista, joilla yritetään suitsia niin sanottujen kultaisten passien bisnestä jäsenmaissa, uutisoi Financial Times.

Lehden mukaan komissio aikoo ohjeistaa EU-maita kiristämään rahakkaiden sijoittajien valvontaa asiassa.

Jotkut jäsenmaat ovat myöntäneet unionin ulkopuolisten maiden kansalaisille "kultaisia passeja" rahaa ja investointeja vastaan. Suomessa käytäntö nousi esiin Turun saariston rahanpesuvyyhdin yhteydessä. Kyseisen passin on tiettävästi hankkinut Maltalta myös Airiston Helmen taustalla oleva venäläismies.

Korruptionvastaisten järjestöjen edustajat ovat jo pidempään vaatineet EU:ta puuttumaan bisnekseen, jonka on katsottu avaavan oven järjestäytyneelle rikollisuudelle.

Komissiolla on asiassa rajatusti liikkumavaraa, koska kansalaisuusasiat kuuluvat kansalliseen päätösvaltaan.

FT:n näkemän luonnoksen mukaan komissio haluaa jäsenmaiden muun muassa tekevän yhteistyötä hakijoiden taustojen tarkistamiseksi ja hakemustietojen rekisteröimiseksi.

Transparency International -järjestö arvostelee esityksiä kunnianhimon puutteesta ja vaatii yhtenäistä EU-sääntelyä bisneksen suitsimiseksi.