Fimea valvoo lääkkeitä, apteekkeja ja veripalvelua

– Virasto valvoo lääkkeiden turvallisuutta, tekee laaduntarkastuksia, seuraa haittavaikutuksia ja huolehtii siitä, että tuotevirhetapauksissa toimitaan asianmukaisesti.

– Fimea myöntää lupia lääkealan yrityksille.

– Se valvoo myös lääkkeiden markkinointia, mainontaa sekä lääketutkimusta.

– Fimea myöntää apteekkien toimiluvat ja valvoo niitä.

– Fimea ohjaa niin ikään veripalvelutoimintaa.

– Virasto osallistuu myös elinsiirtotoiminnan valvontaan.

– Fimea myöntää myös eläinlääkkeiden myyntiluvat.

– Virasto antaa huumausaineiden valmistus- ja myyntiluvat tieteellisiin ja tutkimuksellisiin tarkoituksiin.

– Päätoimipaikka on ainakin toistaiseksi Kuopiossa.

– Työntekijöitä on noin 230.

Lähteenä käytetty mm. Fimean verkkosivuja