HS: Vaalirahasotku vähentänyt luottamusta politiikkaan

Lähes puolet suomalaisista näyttää menettäneen luottamustaan poliitikkoihin vaalirahoitussotkun vuoksi. Tuoreeseen HS-gallupiin vastanneista kuusi kymmenestä kertoo luottamuksensa olevan ennallaan, mutta kuitenkin neljä kymmenestä kertoo menettäneensä luottamustaan poliitikkoihin.

Vähiten vyyhti on vaikuttanut keskustan, kokoomuksen ja vihreiden kannattajiin. Myös ikä vaikuttaa luottamuksen rapisemiseen, sillä nuorista vastaajista vain joka viides katsoo luottamuksensa politiikkaan olevan koetuksella.

Kyselyyn vastanneista puolet pitää nykyistä vaalirahoituskäytäntöä huonona. Parhaina keinoina epäkohtien torjumiseen pidetään velvollisuutta julkistaa kaikki tukijat sakon uhalla sekä ylärajan asettamista yksittäisille lahjoituksille.

Toisen tutkimuksen mukaan joka neljäs suomalainen hyväksyisi rajattomat vaalilahjoitukset, kertoo Aamulehti. Taloustutkimuksella teetetyn kyselyn mukaan varsinkin 18–24-vuotiaat pitävät rajoituksia turhina. Ikäryhmästä tätä mieltä oli 42 prosenttia.

Toukokuun lopussa tehtyyn puhelinkyselyyn vastasi lähes tuhat 18–79-vuotiasta suomalaista.