HS-gallup: Hieman vajaa puolet suomalaisista haluaa Suomeen lisää maahanmuuttajia

Suomalaisten asenteet maahanmuuttoa kohtaan ovat lientyneet 2010-luvulla, kertoo Helsingin Sanomat.

Lehden lokakuussa teettämän gallupin perusteella lähes puolet suomalaisista haluaa Suomeen lisää maahanmuuttajia. Tätä mieltä oli 47 prosenttia kyselyyn vastanneista, mikä on 11 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2010. Tuolloin Suomeen lisää maahanmuuttajia halusi 36 prosenttia.

HS:n mukaan muutos on vielä suurempi, kun katsotaan maahanmuuttoa vastustavien määrän muutosta.

Lokakuussa tehtyyn kyselyyn vastanneista 41 prosenttia ei halunnut Suomeen lisää maahanmuuttajia ja 11 prosenttia ei osannut sanoa kantaansa. Vuonna 2010 yli puolet, 59 prosenttia, ei halunnut Suomeen lisää maahanmuuttajia. Vuoden 2010 kyselyssä kuusi prosenttia ei osannut ottaa kantaa asiaan.

Vuonna 2011 tehdyssä kyselyssä lisää maahanmuuttajia Suomeen haluavia ja ei haluavia oli saman verran, 44 prosenttia. 12 prosenttia ei osannut ottaa kantaa.

Kantar TNS:n lokakuussa toteuttamaan kyselyyn vastasi reilut 1 000 ihmistä. Virhemarginaali on noin kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

----

Korjattu aiempaa uutista: Tuorein kysely on tehty lokakuussa, ei viime kuussa.