Hakemassa uutta passia? Tarkista tästä, saatko sen

Passia ei voida tällä hetkellä myöntää henkilölle, jonka väestötietojärjestelmään merkityissä henkilötiedoissa on tapahtunut muutos edellisen passin myöntämisen jälkeen tai joille passia ei ole myönnetty aiemmin. Vika johtuu häiriöstä passijärjestelmän ja väestötietojärjestelmän välillä.

Vika on tunnistettu ja sitä korjataan parhaillaan, Poliisihallitus kertoo.

Passihakemuksen voi jättää poliisille häiriöstä huolimatta, ja hakemus käsitellään heti, kun häiriö on saatu korjattua.

Passin hakeminen ja myöntäminen onnistuu normaalisti henkilöillä, joiden tiedot ovat samat kuin edellisen passin myöntämisen yhteydessä.