Hallituksen perhepakettia ei anneta eduskunnalle

Hallituspuolueet ovat tänään sopineet, että hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan kuuluvia esityksiä kotihoidon tuen jakamisesta ja päivähoito-oikeuden rajoittamisesta ei anneta eduskunnalle.

Esitysten kestävyysvajevaikutukset ja taloudelliset vaikutukset tarkentuivat valmistelun aikana. Arvioiden mukaan esityksillä ei ole toivottua vaikutusta julkisen talouden kestävyysvajeeseen. Tästä syystä hallituspuolueiden puheenjohtajat sopivat, ettei esityksiä anneta eduskunnalle.