Hallitus haluaisi perua vierastaistelijoiksi lähtevien turvapaikat

Esityksen mukaan turvapaikanhakijoiden passi otettaisiin viranomaisten haltuun turvapaikkaprosessin ajaksi.

Sisäministeriö ja suojelupoliisi selvittävät, onko ulkomaalaislakia mahdollista muuttaa siten, että taistelualueille lähtevien ihmisten paluu voitaisiin estää nykyistä tehokkaammin.

Lakia haluttaisiin muuttaa siten, että Suomesta turvapaikan saaneiden ja vierastaistelijoiksi lähtevien turvapaikka voitaisiin perua, jos heidän katsottaisiin vaarantavan turvallisuutta tai yleistä järjestystä. Poliisitarkastaja Mia Poutanen Poliisihallituksesta kertoo STT:lle, että asiaa koskeva EU-direktiivi mahdollistaa lain muuttamisen tällä tavalla.

Viranomaistietojen mukaan arviolta 80 ihmistä on lähtenyt Suomesta Syyrian ja Irakin taistelualueille. Joukossa on miehiä, naisia ja lapsia. Noin 20 on palannut Suomeen.

Toimenpide-ehdotus on osa hallituksen laittoman maahantulon ja maassa oleskelun vastaista toimintaohjelmaa vuosille 2017–2020. Ohjelman on hyväksynyt maahanmuuton ministerityöryhmä.

Hallituksen hyväksymässä toimenpidelistassa on myös ehdotus maahantulokiellon määräämisestä myös tilanteissa, joissa ulkomaalainen oleskelee Suomen ulkopuolella. Nykyään maahantulokielto voidaan määrätä vain Suomesta poistamisen yhteydessä.

Sisäministeriö ja supo selvittävät, voiko lakia muuttaa siten, että maahantulokiellon voisi antaa myös ihmiselle, joka on poistunut Suomesta tai joka hakee oleskelulupaa ulkomailta. Myös tällä toimella pyritään taklaamaan vierastaistelijaongelmaa.

Uusia ja vanhoja ehdotuksia

Toimintaohjelmassa ehdotetaan myös, että turvapaikanhakijoiden passi tai muu matkustusasiakirja voitaisiin ottaa viranomaisten haltuun turvapaikkaprosessin ajaksi. Tarkoitus on turvata kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneen ihmisen maasta poistaminen. Toimintaohjelman mukaan on olemassa riski, että käännytyspäätöksen saanut hävittää tahallaan matkustusasiakirjan, mikä vaikeuttaa tämän maasta poistamista.

Toimintaohjelma sisältää kaikkiaan 25 toimenpide-ehdotusta, joilla on määrä torjua laitonta maahantuloa ja maassa oleskelua. Osa ehdotuksista on uusia ja osa on ollut mukana jo aiemmassa ohjelmassa. Passin haltuunotto ja turvapaikan peruminen ovat uusia, Poliisihallituksen Poutanen sanoo.

Lisää säilöönottopaikkoja, huomiota ulkomaisiin opiskelijoihin

Hallituksen laittoman maahantulon ja maassa oleskelun vastainen toimintaohjelma listaa muiden muassa seuraavat toimenpide-ehdotukset:

– Sisäministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö selvittävät ulkomaalaislain muuttamista siten, että oleskelulupa voitaisiin hylätä myös silloin, kun ulkomaalaisen työntekijän työnantaja on kiertänyt maahantulosäännöksiä tai työnantajan edustaja on tuomittu esimerkiksi ihmiskaupparikoksesta rangaistukseen.

– Säilöön otettujen majoituskapasiteettia pitää lisätä. Nyt säilöön otetut sijoitetaan Helsingin Metsälän ja Joutsenon säilöönottoyksiköihin, jotka ovat täynnä. Muun muassa käännytettävä tai karkotettava ulkomaalainen voidaan ottaa säilöön.

– Ulkomaalaisten opiskelijoiden hakuprosesseja "kehitettävä" siten, että ulkomaalaiselle myönnettävää opiskelijan oleskelulupaa ei käytettäisi laittomaan

maahantuloon. Erityishuomio laittoman maahantulon riskimaissa.

– Ulkomaalaisasioiden koulutusta suunnataan peruspoliisitoimintaan, jotta ulkomaalaisvalvontaa pystytään suorittamaan osana peruspoliisitoimintaa.

Lähde: Laittoman maahantulon ja maassa oleskelun vastainen toimintaohjelma