Hallitus jätti lakiesityksen Lex Lindströmistä

Eläketuki olisi kertaluonteinen ratkaisu.

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen Lex Lindströminä tunnetusta laista, jolla erityisen vaikeaan asemaan joutuneita ikääntyneitä pitkäaikaistyöttömiä lasketaan eläkkeelle.

Eläketuki olisi kertaluonteinen ratkaisu. Siihen oikeutetuille maksettaisiin rahallista tukea, kunnes he voisivat siirtyä vanhuuseläkkeelle.

Tukea voisivat hakea 60 vuotta täyttäneet, viisi vuotta lähes yhtäjaksoisesti työttömänä olleet henkilöt.

Eläketuen piirissä olisivat ennen 1. syyskuuta vuonna 1956 syntyneet henkilöt. Eläketukea maksettaisiin ensi kesäkuusta alkaen.

Eläketuen saaminen edellyttäisi käytännössä noin viiden vuoden työttömyyttä. Työttömyysaikaan luettaisiin mukaan myös esimerkiksi sairauspäivärahalla vietetty aika.

Kela maksajana

Valtion arvioiden mukaan eläketukea maksettaisiin ensi vuonna 5 300 ihmiselle kuukaudessa. Tuki olisi täyden takuueläkkeen suuruinen eli vajaat 770 euroa kuukaudessa vuoden 2016 tasossa.

Tuen toimeenpanosta vastaisi Kela. Eläketukea maksettaisiin korkeintaan kansaneläkelain mukaiseen vanhuuseläkeikään eli 65 vuoden ikään saakka.

Hakijalla olisi oikeus myös esimerkiksi eläkkeensaajan asumistukeen, kansaneläkelain mukaiseen lapsikorotukseen sekä eläkettä saavan hoitotukeen.