Hankintalaki vaatii kilpailuttamaan

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen vertailuperusteina voidaan käyttää erilaisia tekijöitä.

– Hankintalain mukaan muun muassa julkisyhteisöjen pitää kilpailuttaa tietyn euromääräisen rajan ylittävät hankintansa avoimesti ja syrjimättömästi.

– Tarjouksista on hyväksyttävä se, joka on hankinnan kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin hankinnan kohteeseen liittyvien vertailuperusteiden mukaan tai se, joka on hinnaltaan halvin.

– Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen vertailuperusteina voidaan käyttää esimerkiksi laatua, hintaa, esteettisiä ja toiminnallisia ominaisuuksia, ympäristöystävällisyyttä ja käyttökustannuksia.

– Lisäksi hankkija voi asettaa hankintasopimuksen toteutumiselle ehtoja, jotka koskevat esimerkiksi ympäristö- ja sosiaalisia näkökohtia, kuten kansainvälisen työjärjestön sääntöjen noudattamista. Ehdoista on ilmoitettava hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä.

Eettiset kysymykset voi yhä sivuuttaa julkisissa hankinnoissa