Harva hakee korvausta etnisestä syrjinnästä

Yhdenvertaisuuslakia käytetään vain harvoin, vaikka tarvetta voisi olla enemmänkin. Joensuun yliopistossa tehty tutkimus kartoittaa viranomaisten kokemuksia laista, joka on ollut voimassa reilut kolme vuotta.

Laki kieltää syrjinnän esimerkiksi iän, etnisen alkuperän tai uskonnon vuoksi. Käräjä- ja hovioikeuksissa lain perusteella on haettu korvauksia vain muutaman kerran.