Hippokselle sijoittaja, töitä luvassa sadoille

Kaupunginhallitus päättää maanantaina kehitysyhtiön perustamisesta.

Jopa 300 miljoonan euron arvoisen liikunta-, urheilu- ja hyvinvointikeskittymän toteutuminen Jyväskylän Hippokselle etenee suotuisasti. Kaupunginhallitus valtuuttanee maanantaina kaupunginjohtajan allekirjoittamaan Hippoksen kehitysyhtiön perustamisasiakirjat. Lopullinen osakassopimus solmitaan myöhemmin.

Hippos2020-hankkeen projektipäällikkö Kari Halinen kertoi torstaina, että kehitysyhtiöön on löytymässä kotimainen sijoittaja kaupungin kumppaniksi.

– Jos kaupunginhallitus hyväksyy kehitysyhtiön perustamisen, tehtäneen sopimus kotimaisen rahastosijoittajan kanssa lähiviikkoina. Olemme löytäneet sijoittajan, joka on kiinnostunut sijoittamaan nimenomaan hyvinvointialaan, Halinen kertoi paljastamatta sijoittajan nimeä.

Sijoittajan 1,5 miljoonan euron panoksella varmistettaisiin Hippos-hankkeen jatkovalmistelu. Kaupunki on jo laittanut Hippoksen kehitystyöhön noin 750 000 euroa, joka siirtyy kaupungin panoksena kehitysyhtiöön.

Riskit kaupungin kannalta "maltillisia"

Konserniohjausryhmä puoltaa kaupunginhallitukselle tehtyä esitystä kehitysyhtiön perustamisesta ja muista hankkeeseen liittyvistä asioista. Konserniohjausryhmä katsoo, että kehitysyhtiömallissa riskit ovat kaupungin kannalta "maltillisia".

Kehitysyhtiön tehtävänä on muun muassa laatia liiketoimintasuunnitelma, kiinteistöjen käyttäjä- ja esisopimukset, arkkitehtisuunnittelu ja sijoittajaneuvottelut.

Hippos2020-hanke kilpailutetaan avoimesti, jotta sille löydetään rakentamisen ja toiminnan aikainen sijoittaja. Kilpailutuksen jälkeen kehitysyhtiö myydään lopulliselle sijoittajalle tai sijoittajille siten, että syntyvä "Hippos Oy” ottaa vastuun varsinaisesta rakentamisesta ja alueen toteutuksesta.

Kaupunki päättää todennäköisesti vasta ensi vuoden lopulla osallistumisestaan Hippoksen rakentamis- ja toteutusvaiheisiin.

Pääosin yksityistä rahaa

Kaupungin tavoitteena on luoda Hippoksesta kansainvälisestikin merkittävä perusliikunnan, liikuntatutkimuksen, kilpaurheilun ja hyvinvointipalvelujen keskus tukitoimintoineen.

250–300 miljoonan euron kokonaisinvestointi koostuisi pääosin yksityisrahoituksesta. Liikuntapaikkarakentamisen kustannukset ovat esiselvityksen mukaan noin 150 miljoonaa euroa.

Kaupungin osuudeksi on laskettu noin 30 miljoonaa. Se on suurin piirtein sama summa, jonka kaupunki käyttäisi joka tapauksessa monitoimitalon saneerauksen ja muiden omistamiensa tilojen korjauksiin.

Suunnittelun pohjaksi laaditussa Master Planissa alueelle on sijoitettu runsaasti uusia palveluja sekä asuinkerrostaloja ja hotelli. Nykyinen monitoimitalo purettaisiin pysäköintilaitoksen tieltä, jäähalli muutettaisiin muiden lajien käyttöön ja jääkiekkoa pelattaisiin uudella monitoimiareenalla.

Asemakaava uudistetaan nopeasti niin, että se voitaisiin hyväksyä vuoden kuluttua.

Rakentamisen ajan työllisyysvaikutus on 2 000 henkilötyövuotta. Liikuntapalvelujen työpaikat ovat yhteensä 300 (uusien osuus puolet). Kaupallisten palvelujen työpaikat ovat 300 (kaikki uusia). Hippoksen käyttäjämäärien / käyntikertojen odotetaan kasvavan 1,6 miljoonasta 4–6 miljoonaan vuosittain.