Huhtasaari: Gradun plagiointiepäily "kohtuutonta"

Perussuomalaisten kansanedustaja Laura Huhtasaari pitää graduunsa kohdistunutta plagiointiepäilyä ja sen tutkintaa kohtuuttomana. Huhtasaari on kirjoittanut asiasta blogissaan sen jälkeen, kun Jyväskylän yliopiston rehtori antoi asiasta päätöksensä. Rehtorin mukaan Huhtasaaren vuonna 2003 valmistunut opinnäytetyö rikkoo joltain osin hyvää tieteellistä käytäntöä.

Huhtasaari myöntää blogissaan, että hänen tutkielmassaan on huolimattomuusvirheitä. Plagiointiepäilyjen esiin nostamista hän pitää lokakampanjana.