Humalassa ratista kärähtäneiden määrä vähentynyt, huumeita tai lääkkeitä ottaneiden kuskien kasvanut

Humalassa ratista kärähtäneiden määrä on vähentynyt, mutta huumaus- ja lääkeaineista kiinni jääneiden kuskien määrä on kasvanut. Asia käy ilmi keskusrikospoliisin (KRP) vuoden 2017 tilastoista.

Alkoholin vaikutuksena ajaneiden määrä on silti yhä lähes kaksi kertaa suurempi kuin huumeiden ja lääkeaineiden vaikutuksen alaisena ajaneiden.

Yleisin verinäytteissä todettu huume on amfetamiini tai metamfetamiini ja toiseksi yleisin kannabis. Useimmin löydetyt lääkeaineet puolestaan kuuluivat bentsodiatsepiinien ryhmään.

Kaikkiaan tutkittiin hieman yli 12 000 verinäytettä. Huumaus- ja lääkeaineita tutkitaan vain verestä.

Tilastoihin on kokonaiskuvan saamiseksi lisätty tietoja tarkkuusalkometreillä tehdyistä hengitysilmamittauksista. Liikennevalvonnan seulontapuhallukset eivät sisälly tilastoon.