Huoltajalle viimein verkkolupa lapsen terveysdataan

Lapsen resepti- ja potilastietoja ryhdytään näyttämään huoltajille internetin Omakanta-palvelussa ensi keväänä. Alkuvaiheessa huoltajat voivat katsoa terveystietoja vain alle 10-vuotiaista lapsistaan.

Alkuvaiheen ikärajaus liittyy alaikäisen potilaan oikeuksiin päättää hoidostaan.

– Alaikäisellä on oikeus kieltää terveys- ja hoitotietojensa luovuttaminen huoltajalleen, jos lääkäri on arvioinut potilaan ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kykeneväksi päättämään hoidostaan. Ikärajaus tehtiin alle 10-vuotiaisiin, jotka harvemmin ovat kypsiä päättämään hoidostaan, projektipäällikkö Jari Suhonen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) kertoo.

Ikärajaus on tarpeen myös sen takia, että kypsäksi arvioitujen alaikäisten tekemät kiellot eivät tallennu Omakantaan hyödynnettävässä muodossa.

THL ja muut terveysviranomaiset saavat säännöllisesti palautetta vanhemmilta, jotka eivät pääse katsomaan verkkopalvelusta alaikäisen lapsensa potilaskertomuksia, merkintöjä lääkityksestä sekä reseptitietoja.

Suhosen mukaan aivan kaikki huoltajat eivät saa katseluoikeutta alaikäisen potilas- ja reseptitietoihin. Ulkopuolelle rajataan esimerkiksi vanhemmat, jotka ovat sopineet keskenään lastenhoidosta. Syynä on se, että näiden sopimusten sisältö ei yleensä ole koneellisesti luettavissa.

Tällä hetkellä Omakanta.fi-sivusto on tarkoitettu vain täysi-ikäisille. THL:n lisäksi Omakanta.fi-sivustoa ovat olleet luomassa sosiaali- ja terveysministeriö sekä Kansaneläkelaitos.