Huovinen: sote-alueiden rajat voivat vielä muuttua

Peruspalveluministeri Susanna Huovisen (sd.) mukaan hallitus voi tarvittaessa tehdä vielä muutoksia viiden sote-alueen rajoihin. Alueiden hallinnollisia pääkaupunkeja ei ole valittu ja ministerin mielestä hallintokeskus voisi olla muukin kuin yliopistollisen sairaalan sijaintikaupunki.

Puolueiden puheenjohtajien linjauksen mukaan ”sote-alueet rakentuvat nykyisten erityisvastuualueiden pohjalta ja tukeutuvat olemassa oleviin, toimiviin rakenteisiin”.

–Virke mahdollistaa monenlaisia tulkintoja. Tiedän, että rajoihin liittyy paljon toiveita ja odotuksia. Tilanne on avoin ja jatkossa täytyy katsoa kokonaisuutta, Huovinen linjaa.

Hän ei kuitenkaan lupaa suuria muutoksia.

–Itse lähden siitä, että aluejako menisi suurin piirtein nykyisten erityisvastuualueiden rajojen mukaan tai niitä ainakin jollakin tavoin noudattaen.

Nykyisten erva-alueiden hallinto on keskittynyt yliopistollisten sairaalojen myötä Helsinkiin, Tampereelle, Turkuun, Kuopioon ja Ouluun. Uudessa mallissa niitä ei valita automaattisesti hallintokeskuksiksi.

–Nyt muodostetaan kokonaan uudenlainen toimintatapa, jossa järjestämisvastuu siirtyy isoille sote-alueille. Uudistuksessa erikoissairaanhoito ei ole sen keskeisemmässä asemassa kuin muu sosiaali- ja terveydenhuolto, Susanna Huovinen muistuttaa. 

Suurimmat paineet muutokseen lienevät Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Etelä-Savon ja Itä-Savon muodostamassa miljoonapiirissä. Sen suurin kaupunki on Jyväskylä, jota varsinkin monet keskisuomalaiset vaikuttajat pitävät luonnollisena alueen pääkaupunkina Kuopion sijaan.

Irtisanomissuoja harkintaan

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön mahdollisuus viiden vuoden irtisanomissuojaan otetaan uudelleen harkintaan. Aiemmin sote-lain valmistelussa pohdittiin mahdollisuutta samantapaiseen irtisanomissuojaan, jonka kuntien henkilöstö saa kuntaliitosten yhteydessä. Tuolloin kuitenkin päädyttiin siihen, että nyt vanhentuneessa lakiesityksessä sote-väki ei potkuturvaa saa.

–Olen saanut varsin paljon palautetta asiasta. Se on yksityiskohta, mitä pitää tarkkaan punnita jatkovalmistelussa. Jos irtisanomissuojaa ei anneta, niin sote-henkilöstö voi joutua epätasa-arvoiseen tilanteeseen, Susanna Huovinen pohtii.