Ihmiset pitäytyvät tutuissa viestintäkanavissa

Ihmiset viestivät totutulla tavalla lähipiirinsä kanssa, vaikka sosiaalisessa verkostossa tapahtuisikin muutoksia. Tämä selviää Aalto-yliopiston ja Oxfordin yliopiston yhteisestä tutkimuksesta.

Jatkuvasti kehittyvät viestintäteknologiat tarjoavat uusia viestintäkanavia kuin liukuhihnalta, mutta siitäkin huolimatta ihmiset pitäytyvät pienen, läheisistä koostuvan piirin parissa.

Tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin ihmisten viestintämalleja pitkällä aikavälillä. Tutkijat seurasivat 24 opiskelijan viestintäverkoston muutoksia matkapuhelimista soitettujen puheluiden avulla 18 kuukauden ajan. Tuona aikana opiskelijat siirtyivät kouluista yliopistoon tai töihin. Kerätyt tiedot sisälsivät myös tarkkaa tietoa verkoston ihmisistä ja esimerkiksi myös siitä miten läheinen henkilö tutkimuskohteelle on.


‒ Havaitsimme, että valtaosa tutkimukseen osallistuneista henkilöistä viesti pääasiassa muutamien verkostoon kuuluvien jäsenten kanssa.  Selvästi erottui myös yksilöllinen vaihtelu tavoissa, joilla osallistujat jakoivat viestintäaikaa verkoston jäsenten kesken. Myös nämä yksilölliset viestintätavat säilyivät, vaikka sosiaalisen verkoston jäsenet vaihtuivat.  Löydökset saattavat heijastaa rajoituksia, joita ihmisellä on monen emotionaalisesti läheisen ihmissuhteen ylläpitämisessä, arvioi professori Jari Saramäki Aalto-yliopistolta.