Ilmaston lämpeneminen uhkaa - Nämä pohjoisen lajitkin jo vaarassa

Ilmaston lämmetessä eläinlajeja on siirtymässä kohti pohjoista ja vuoristoissa kohti pohjoisia vyöhykkeitä. Samalla osa lajeista uhkaa kuitenkin hävitä niille sijoilleen.

–Pohjoisten eläinlajien elinpiiri kapenee, koska jossain vaiheessa ei enää pääse pohjoisemmaksi eikä ylemmäksi, sanoo Helsingin yliopiston ekologian ja evoluutiobiologian akatemiaprofessori Ilkka Hanski.

Esimerkiksi lumesta ja jäästä täysin riippuvaisten norppien kannat Saimaalla, Laatokalla ja Itämerellä eivät pysty siirtymään mihinkään nykyisiltä alueiltaan.

Vaarassa ovat myös Lapin ylätunturien ylimmän paljakkavyöhykkeen lajit, kuten naali, kiiruna ja tunturikiuru.

Naali on luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi. Havaintoja yksittäisistä naaleista saadaan muutama vuodessa, mutta laji ei ole pesinyt Suomessa 2000-luvulla.

Metsäjänis on puolestaan taantunut uhanalaisuusarviossa silmälläpidettäväksi. Laji kärsii lumettomina talvina valkoisesta talvikarvastaan, joka tekee siitä helpon saaliin.

–Ilmaston muutos on niin nopea, että metsäjänis tuskin ehtii "oppia" olemaan vaihtamatta talvikarvaa luonnonvalinnan kautta, ennen kuin kanta on jo kovasti kärsinyt, sanoo WWF Suomen ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen.

Lue lisää Sunnuntaisuomalaisesta 4.5.2014.