Ilmastonmuutos huolestuttaa, muttei saa toimimaan

Suomalaiset pitävät ilmastonmuutosta yhä suurena uhkana, mutta eivät silti ole muuttaneet omaa toimintaansa sen hillitsemiseksi, kertoo tuore kyselytutkimus.

Ilmastobarometri 2015 -kyselyssä vastaajista liki 80 prosenttia oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että ilmastonmuutos on yksi suurimmista globaaleista uhista ja että sen hillitsemisellä on kiire.

Kuitenkin vain alle kolmannes sanoi, että on muuttanut liikkumistaan, ruokailutottumuksiaan tai asumisratkaisujaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Vastaajista 60 prosenttia oli sitä mieltä, että Suomen pitäisi vähentää omia päästöjään riippumatta siitä, mitä muut maat tekevät. Vielä suurempi osuus, 66 prosenttia, sanoi, että uusiutuvan energian käyttöä Suomessa pitäisi lisätä vaikka se tekisi energiasta kalliimpaa.

Vastaajien enemmistö toivoi, että hallitus toimisi aktiivisemmin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Hieman yli puolet vastaajista oli myös sitä mieltä, että ilmastonmuutoksen hillinnän ja vähäpäästöisen yhteiskunnan tulisi olla seuraavan hallitusohjelman pääteemoja.

TNS Gallup toteutti kyselyn valtionhallinnon ilmastoviestinnän ohjausryhmän tilauksesta. Kyselyyn vastasi tuhat 15-74-vuotiasta suomalaista maaliskuun alkupuolella. Kyselyn virhemarginaali on noin kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.