Ilveksen metsästys ja kanta kasvaneet

Ilveksen metsästys on kasvanut. Yhteensä 505 ilvestä kaatui saaliina Suomessa helmikuun lopulla päättyneellä pyyntikaudella. Edellisen pyyntikauden ilvessaalis oli 379.

Ilveskanta on kasvanut voimakkaasti viimeisten kymmenen vuoden aikana. Suomen runsaslukuisimman suurpedon määrä on 2 500-2 800 eläintä, arvioi Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.

Riistakeskus myönsi pyyntikaudella 573 kaatolupaa. Ne suunnattiin tiheimmille ilvesalueille.

Metsästyksen kohteiksi suositettiin ensisijaisesti ilveksiä, jotka liikkuvat säännöllisesti vahinkokohteen tai pysyvän asutuksen lähistöllä.

Tavoitteena on säilyttää Suomessa elinvoimainen ilveskanta, jonka aiheuttamat haitat kuitenkin minimoidaan.