Isyysvapaalle voi toki jäädä – mutta harvalle palkataan sijainen

Isien työt hoidetaan yleisimmin jakamalla tehtävät muille.

Perhevapaalle jäävälle isälle palkataan harvoin sijainen töihin, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksesta. Isien työt hoidetaan yleisimmin jakamalla tehtävät muille.

Erityisesti ylemmät toimihenkilöt hoitavat itse työtehtävänsä joko ennen vapaata, vapaan jälkeen tai jopa sen aikana.

Erikoistutkija Johanna Närvin mukaan työpaikoilla suhtaudutaan isien lyhyisiin perhevapaisiin hyvinkin myönteisesti. Moni isä kuitenkin kokee, että pidemmälle vapaalle jääminen olisi hankalaa.

Hallitus valmistelee parhaillaan perhevapaauudistusta. Ratkottavana on muun muassa se, millä tavalla isät saadaan käyttämään nykyistä suurempi osa perhevapaista ja toisaalta äidit työelämään nopeammin lapsen syntymän jälkeen.

Närvin mukaan keskeistä olisi pidentää isyysvapaata. Se olisi viesti sekä perheille että myös työpaikkojen suuntaan siitä, että myös isät voivat jäädä pidemmäksi aikaa hoitamaan lastaan. Silloin isienkin työtehtävien tuurauksia ryhdyttäisiin järjestelemään samalla tavalla kuin äitien työtehtävien sijaistuksia.

Tutkimusta varten tehtyyn kyselyyn vastasi runsaat 900 noin kolmevuotiaan lapsen isää.

Isyysvapaa käytössä jo 40 vuotta

80 prosenttia isistä piti vuonna 2016 isyysvapaata yhtä aikaa äitiys- ja vanhempainvapaalla olevan äidin kanssa, selviää Kelan tilastoista. 51 prosenttia oli isyysvapaalla vanhempainvapaan jälkeen. 5 prosenttia piti vanhempainvapaata ja 8 prosenttia käytti kotihoidon tukea.

Isyysvapaa täyttää tänä vuonna 40 vuotta. Isät ovat voineet jäädä hoitamaan lasta isyysvapaalle vuodesta 1978 alkaen.