Itämerestä löytyi uhanalaisia pyöriäisiä

Itämeressä on pyöriäisiä, todettiin uudella vedenalaisella seurantamenetelmällä. Itämeren pyöriäinen on luokiteltu äärimäisen uhanalaiseksi, mutta arvio on perustunut puutteellisen tietoon.

Perinteiset kartoitusmenetelmät eivät sovellu alueille, joilla eläintiheys on hyvin pieni. Kaikuluotausääniä mittaava Sambah-seurantalaite sopii ympäristöministeriön mukaan mittaamiseen paremmin.

Itämeren pyöriäisten tiheys- ja lukumääräarviot valmistuvat kevään aikana ja elinympäristöjen mallinnus syksyllä.

Tässä vaiheessa ympäristöministeriö kertoo, että eniten havaintoja pyöriäisistä on tehty Tanskan vesillä lounaisella Itämerellä, runsaasti myös Ruotsin etelärannikolla sekä Saksan rannikolla.

Suomessa eläinhavaintoja on lounaiselta avomerialueelta.

Vuonna 2011 tehdyn arvion mukaan Itämeressä elää 100–600 pyöriäistä.