Järjestöt: Syövän yleistymiseen varauduttava

Syöpäjärjestöjen mielestä syövän yleistymiseen on varauduttava kansallisella syöpäsuunnitelmalla. Esimerkiksi Norjassa ja Tanskassa vastaavat suunnitelmat ovat jo olemassa.

Suunnitelmaa tarvitaan, koska väestö Suomessa ikääntyy. Järjestöjen mukaan syövän hoidon voimavarat on arvioitava nopeasti ja potilaiden vaikutusmahdollisuuksia on lisättävä.

Syöpään sairastuu vuosittain noin 27 000 ihmistä. Määrän arvioidaan lisääntyvän lähivuosina.