Jäteautonkuljettajat jatkuvassa vaarassa - näillä vinkeillä lisäät turvallisuutta

Yli 40 prosenttia kyselyyn vastanneista kuljettajista kertoi, että jäteastian siirtäminen aiheuttaa vaaratilanteen viikoittain tai useammin.

Jäteautonkuljettajat joutuvat työssään usein vaaratilanteisiin. Yli neljäsosa (26 prosenttia) Työterveyslaitoksen tutkimukseen osallistuneista kuljettajista kertoi joutuneensa yhteen tai useampaan työtapaturmaan kolmen viime vuoden aikana. Yli 40 prosenttia kertoi, että jäteastian siirtäminen aiheuttaa vaaratilanteen viikoittain tai useammin.

Kuljettaja saattaa tyhjentää työvuoronsa aikana jopa 350 jäteastiaa ja kivuta yli sata kertaa jäteautoon ja sieltä pois. Työtä hankaloittaa pehmeä tai epätasainen alusta. Matalakin kynnys tai porras astian siirtoreitillä pakottaa kuljettajaa nostamaan raskaan astian esteen yli. Pahoja paikkoja ovat myös jyrkät rampit.

Työterveyslaitoksen mukaan häiriöt ja ongelmat hidastavat kuljettajien työtä ja uhkaavat heidän työhyvinvointiaan ja työturvallisuuttaan. Kuljettajat ja heidän työnantajansa eivät kuitenkaan voi ratkaista ongelmia yksin. Kiinteistönomistajat voivat edistää turvallisuutta pienillä ratkaisuilla. Oman keräyspaikan puutteet saattavat tuntua vähäisiltä, mutta ne kertautuvat työpäivässä.

– Jäteastian sijoittamiseen tontilla, asianmukaiseen täyttämiseen ja alueen kunnossapitoon, kuten lumitöihin ja hiekoittamiseen, on helppo vaikuttaa, ja niillä on jäteautonkuljettajien työturvallisuudelle iso merkitys, sanoo erikoistutkija Pia Perttula Työterveyslaitoksesta.

10 vinkkiä jäteautonkuljettajan hyväksi

Työterveyslaitos vinkkaa, miten me kaikki voimme vaikuttaa jäteautonkuljettajien työturvallisuuteen ja helpottaa heidän työtään.

1. Anna liikenteen keskellä työtään tekevälle kuljettajalle työrauha. Älä ohita varomattomasti.

2. Sijoita jäteastia paikkaan, jonka viereen pääsee jäteautolla ja josta astia on helppo siirtää tyhjennettäväksi. Hyvä paikka on esimerkiksi omakotitalon portinpieli.

3. Varmista, että jäteastian siirtoreitillä ei ole kynnyksiä, portaita, kuoppia tai epätasaista ja pehmeää alustaa.

4. Varmista, että jäteastiasi liikkuu kevyesti pyörillään ja sen tartuntakaulus on ehjä.

5. Tee lumityöt jäteastian siirtoreitiltä, päältä ja ympäriltä sekä hiekoita kulkureitit. Kuljettajalla ei ole aikaa tehdä lumitöitä, ja riski liukastua on iso.

6. Laita jäteastiaan vain sinne kuuluvaa jätettä.

7. Älä täytä jäteastiaa liian painavaksi esimerkiksi omenoilla, hiekoitushiekalla tai muulla painavalla jätteellä.

8. Pakkaa tuhka, grillihiilet ja muut pölyävät jätteet tiiviisti ennen jäteastiaan laittamista.

9. Älä jätä kiltinkään näköistä koiraa vapaaksi jäteastian noutoalueelle.

10. Älä käytä jätehuonetta varastona vaan pyhitä se jätteille.

Kunnalliset jätehuoltoyhtiöt osaavat neuvoa ja auttaa jäteastian hankintaan ja sijoittamiseen liittyvissä kysymyksissä. Tietoa löytyy myös alueen jätehuoltomääräyksistä.

Työterveyslaitos selvitti kaksivuotisessa tutkimushankkeessa, minkälaisia häiriö- ja ongelmatilanteita ja tapaturmavaaroja jäteautonkuljettajat kohtaavat toistuvasti työssään. Hankkeessa sekä haastateltiin kuljettajia että tehtiin heille kysely. Kyselyyn vastasi 201 kuljettajaa.