Jätevesien käsittelyn lievennykset voimaan maaseudulla

Kaikkien kiinteistönomistajien ei tarvitse ryhtyä suunnittelemaan jätevesijärjestelmän uusimista haja-asutusalueilla.

Lievennykset viime vuosina paljon porua aiheuttaneisiin jätevesimääräyksiin tulevat tänään voimaan. Pelivaraa saavat lähinnä kuivan maan kiinteistöt, jotka on rakennettu ennen vuotta 2004.

Valtioneuvosto hyväksyi viime kuussa asetuksen, jonka mukaan pohjavesialueella tai korkeintaan 100 metrin päässä rannasta sijaitsevissa kiinteistöissä jätevesijärjestelmä pitää laittaa kuntoon vuoden 2019 lokakuun loppuun mennessä. Muilla alueilla jätevesien käsittelyä pitää kohentaa muun remontin yhteydessä, esimerkiksi silloin kun vesivessaa rakennetaan tai talousjätevesien käsittelyä uusitaan.

Asetuksen mukaan kunta voi ottaa huomioon paikalliset olosuhteet ja antaa tarvittaessa ankarampia määräyksiä.

Ikävapautus yhä voimassa

Kaikkien kiinteistönomistajien ei tarvitse ryhtyä suunnittelemaan jätevesijärjestelmän uusimista haja-asutusalueilla. Näin on esimerkiksi silloin, jos kiinteistössä on kantovesi ja ulkohuussi. Kunnostusta ei tarvita silloinkaan, jos kiinteistö liitetään viemäriverkostoon tai sillä on jo säädökset täyttävä jätevesijärjestelmä.

Edellisessä lainmuutoksessa säädetty ikävapautus on yhä voimassa. Jätevesijärjestelmää ei tarvitse uusia, jos kiinteistössä on 9. maaliskuuta 2011 ollut käyttökuntoinen järjestelmä ja jos kiinteistössä vakituisesti asuva omistaja on viimeistään tuolloin täyttänyt 68 vuotta.