Joka neljäs nuori naisjuristi joutuu seksuaalisen häirinnän kohteeksi – häirintä vielä yleisempää opiskeluaikana

Useimmiten häiritsijä on opiskelutoveri tai kollega.

Etenkin oikeustieteen opiskelijat ja nuoret naisjuristit joutuvat kohtaamaan seksuaalista häirintää. Asia selviää Lakimiesliiton jäsenilleen tekemästä kyselystä, jossa tiedusteltiin kokemuksia tai havaintoja häirinnästä viimeisen viiden vuoden aikana.

Työelämässä seksuaalista häirintää ovat kokeneet etenkin työuransa alussa olevat naiset. Kyselyyn vastanneista 25–34-vuotiaista naisista 26 prosenttia kertoo kokeneensa häirintää nykyisessä työssään viiden viime vuoden aikana.

Häirintäkokemukset vähenevät iän myötä, mutta esimerkiksi 45–54-vuotiaista naisistakin 13 prosenttia kertoo kohdanneensa häirintää viime vuosina.

– Seksuaalinen häirintä on todellinen ongelma, johon haluamme järjestönä puuttua tiukasti, Lakimiesliiton hallituksen puheenjohtaja Antero Rytkölä sanoo tiedotteessa.

Kyselyyn vastanneista naisista 30 prosenttia ja miehistä 18 prosenttia on kohdannut seksuaalista häirintää opintojensa yhteydessä. Peräti 47 prosenttia kertoo havainneensa oikeustieteen opiskelijoiden joutuneen häirinnän kohteiksi opintojen tai esimerkiksi ainejärjestötoiminnan yhteydessä.

Tyypillinen häiritsijä on kyselyn perusteella kollega työpaikalla tai opiskelututtu yliopistolla. Työelämässä seksuaalisen häirinnän kohteeksi joutuneista 60 prosentilla häiritsijä on ollut kollega, 30 prosentilla esimies ja 25 prosentilla asiakas. Opiskelijoista lähes 90 prosenttia kertoo häiritsijän olleen toinen opiskelija.

Kysely tehtiin kaikille Lakimiesliiton jäsenille, jotka olivat antaneet sähköpostitietonsa. Lisäksi kyselyä pyydettiin välittämään lakialan työyhteisöissä myös ei-juristeille. Vastaajissa oli 1 449 juristia, 459 oikeustieteen opiskelijaa ja 88 muissa lakialan tehtävissä toimivaa henkilöä.