Jopa tuhat jää työttömäksi toimeentulotuen uudistuksen takia

Suomen kunnissa on jäämässä jopa 950 henkilöä vaille työtä, kun perustoimeentulotuki siirtyy kunnilta Kelalle ensi vuoden alusta alkaen.

Toimeentulotukea koskevassa lakiesityksessä arvioitiin vuonna 2014, että kunnissa toimeentulotuen myöntämiseen on käytetty 2?400 henkilötyövuotta.

Etuusjohtaja Anne Neimala Kelalta sanoo, että Kelassa perustoimeentulotuen myöntämiseen ja asiakaspalveluun arvioidaan tarvittavan noin 650 henkilötyövuotta, tosin määrää tarkistetaan vielä tämän vuoden aikana.

Jyväskylään ei uusia työpaikkoja

Kela aikoo Neimalan mukaan rekrytoida noin puolet tarvittavasta 650 henkilötyövuodesta ulkopuolelta, loput tehtävistä täytetään Kelan sisältä, jolloin Kelassa voi avautua myös muita kuin toimeentulotuen tehtäviä.

Uudet työntekijät sijoittuisivat niin kutsuttuihin toimeentuloturvaetuuksien ratkaisukeskuksiin, joita on jokaisessa Kelan viidessä vakuutuspiirissä.

– Uusia henkilöitä rekrytoidaan ainakin seuraaville paikkakunnille: Rovaniemi, Oulu, Kajaani, Kuopio, Joensuu, Mikkeli, Seinäjoki, Vaasa, Tampere, Hämeenlinna, Lahti, Lappeenranta, Kotka, Pori, Turku, Helsinki, Espoo ja Järvenpää, Neimala luettelee.

Ihmetystä herättää, miksi joukosta puuttuu suuriakin kaupunkeja, kuten Jyväskylä, Kouvola ja Vantaa, joista tyhjän päälle on jäämässä paljon kuntien työntekijöitä.

– Asiaa arvioidaan vielä kertaalleen, kun kuntarekrytoinnit alkavat huhtikuun alussa, Neimala lupaa.

Kela ei suostunut henkilöstön siirtoon

Toimeentulotuen käsittelyyn on kunnissa osallistunut useita eri ammattiryhmiä etuuskäsittelijöistä sosiaalityöntekijöihin.

Kuntaliiton erityisasiantuntija Ellen Vogt arvioi, että ammattiryhmistä siirto koskettaa selkeimmin etuuskäsittelijöitä, jotka ovat pääasiassa vastanneet kunnissa perustoimeentulotuen käsittelystä.

– Etuuskäsittelijöiden työpanosta arvioidaan kunnissa käytettävän toimeentulotukityöhön noin 950 henkilötyövuoden verran, Vogt kertoo.

Vogt huomauttaa, että Kuntaliiton kanta on alusta alkaen ollut se, että henkilöstön olisi pitänyt saada siirtyä Kelaan vanhoina työntekijöinä. Kela ei tähän kuitenkaan suostunut.

Kunnille siirrosta säästöä

Toimeentulotuen siirtoa koskevassa lakiesityksessä arvioidaan, että kunnille syntyy siirrosta merkittäviä henkilöstösäästöjä. Toimeentulotukityössä olevien henkilöiden palkkauskustannukset ovat vuositasolla olleet kunnissa noin 107 miljoonaa euroa. Säästöä henkilöstö-, hallinto- ja maksuliikennekustannuksista arvioidaan syntyvän yhteensä noin 69 miljoonaa euroa.

Lopullisesti perustoimeentulotuen siirtäminen Kelalle ei kuitenkaan tuo säästöjä, koska toimeentulotuen alikäytön takia tukea on jäänyt kunnissa maksamatta. Tukimenojen arvioidaan lisääntyvän Suomessa noin 75–100 miljoonalla eurolla, kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelalle.

Toimeentulotuki on harkinnanvarainen ja tuloista ja menoista riippuvainen viimesijainen tuki. Vuonna 2014 toimeentulotukea myönnettiin 253?448 kotitaloudelle Suomessa. Kelaan siirtyy vain perustoimeentulotuki. Kuntien hoitoon jäävät edelleen täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki.