Journalisti-lehden kysely: Useat toimittajat kokeneet seksuaalista häirintää

Nimettömästi toteutettuun kyselyyn vastasi 360 Journalistiliiton jäsentä.

Lukuisat toimittajat ovat kokeneet seksuaalista häirintää työpaikallaan, ilmenee Journalisti-lehden kyselystä. Kyselyn mukaan lähes puolet vastaajista on kokenut seksuaalista häirintää. Nimettömästi toteutettuun kyselyyn vastasi 360 Journalistiliiton jäsentä.

Avointen vastausten perusteella useimmin tekijä on mies, jonka käytöksen naisvastaaja on kokenut häiritseväksi. Myös naisten miehiin kohdistama häiritsevä käytös työpaikoilla nousi esiin, mutta on selvästi harvinaisempaa.

Tyypillistä koettua seksuaalisen häirinnän muotoa ei vastauksista käy ilmi.

Vastanneista noin 85 prosenttia oli naisia. Tapaukset voivat olla vuosienkin takaa, sillä kyselyssä ei ollut aikarajausta.

Journalisti kysyi myös, onko häirintää kokenut ilmoittanut tapahtuneesta esimiehelleen. Tähän vastanneista vain joka viides kertoi tehneensä näin. Avointen vastausten perusteella yksi syy ilmoittamatta jättämiseen on epäilys siitä, että esimies ei usko kertojaa.

Kyselyyn vastanneista naisista joka kolmas kertoo kokeneensa seksuaalista häirintää työkeikallaan. Häirintään olivat vastanneiden mukaan syyllistyneet paitsi kollegat, toisinaan myös haastateltavat.

Journalisti pyysi vastaajia kertomaan myös, jos on itse ollut se, jonka häiritsevään käytökseen työnantaja on joutunut puuttumaan. Tähän kysymykseen vastasi 353 ihmistä, joista vain yksi kertoi olleensa tekijä.