Jyty esittää yhteiskuntasopimusta kuntasektorille

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty esittää, että yli 400 000:a palkansaajaa edustavalla kuntasektorilla aloitettaisiin omat ns. yhteiskuntasopimusneuvottelut.

Liiton puheenjohtajan Maija Pihlajamäen mukaan korvaavan sopimuksen on perustuttava siihen, että se on oikeudenmukainen ja kohtelee palkansaajia tasapuolisesti.

 Jyty edustaa muun muassa kuntien, kuntayhtymien ja seurakuntien palveluksessa olevia viran- ja toimenhaltijoita. Jyty on STTK:n jäsenliitto, jonka jäsenistöstä 87 prosenttia on naisia.