Jyväskylän Kankaan asukkaat haluavat uuden sillan Tourujoen yli – Kinakujan sillan turvallisuutta epäillään

Kankaan asukasyhdistys vetoaa Jyväskylän kaupunkiin, että se rakennuttaisi jalankulkijoille ja pyöräilijöille uuden sillan Tourujoen yli. Silta olisi linkki pyöräbaanaan, jota pitkin pääsisi keskustasta Seppälään ja aina Laukaantielle asti.

– Suomen hienoin pyöräbaana katkeaisi, jos ei tehtäisi Kankaanrannan siltaa, sanoo 239 nimeä adressiin kerännyt Arska Nieminen. Adressi luovutetaan kaupunkirakennelautakunnalle.

Nieminen puoltaa uutta siltaa, koska se helpottaisi myös Kankaalla asuvien ikäihmisten liikkumista keskustaan.

– Kinakujan silta kuormittuu jatkossa vielä enemmän, kun Kankaalle muuttaa satoja uusia työntekijöitä, Nieminen laskee.

– Ohituksista tulee senttipeliä Kinakujan sillalla pyöräilijöiden ja kävelijöiden lisääntyessä, jos uutta siltaa ei tehdä. Uusi silta tarvitaan liikenteen sujumisen ja turvallisuuden lisäksi myös takia, että kun Tourujoessa liikkuu kunnostuksen jälkeen lohi, tulee siitä houkutteleva nähtävyys, Erkki Saramaa toteaa.

 

Ilman Kankaanrannan sillan rakentamista kävelijöiden ja pyöräilijöiden määrä lisääntyy Kinakujan sillalla viidenneksen, eikä tässä ole huomioitu liikenteen kasvua lähivuosina.

– Suurissa yleisötapahtumissa tuntuu jo nyt siltä, että Kinakujan silta antaa ikään kuin periksi, Nieminen sanoo.

Kankaanrannan sillalle on ennustettu noin 2,2 miljoonaa ylitystä vuosittain.

Kankaanrannan silta sisältyy Tourujoen asemakaavan muutokseen. Kaupunkirakennelautakunta palautti kaavamuutoksen uudelleen valmisteltavaksi toukokuussa äänin 2–11.

Nyt selvitetään vaihtoehto uudelle sillalle. Lautakuntaa mietityttivät uudessa sillassa erityisesti alueen korkeiden luontoarvojen menettäminen sekä kustannukset. Lautakunnan puheenjohtaja Ahti Ruoppila (sd.) arvioi sillan maksavan vähintään 3,5 miljoonaa euroa.

– Sillan hintaa nostaa se, että rakennuspaikka on eroosioherkkä ja se rajautuu luonnonsuojelualueeseen, jossa on isot korkeuserot, hän toteaa.

Ruoppila korostaa, että nyt vasta selvitetään vaihtoehdot sillan rakentamiselle.

– Kyse on kaavapäätöksestä, joka joko sallii sillan tai ei. Jos siltamerkintä tulee, tehdään investointipäätös erikseen, sanoo Ruoppila ja muistuttaa, että Tourujoen yli menee jo 12 siltaa.

– Voisiko siltarahat käyttää olemassa olevan kevyen liikenteen verkoston kunnostamiseen, hän kysyy.

Lautakunta käsittelee asemakaavaa uudestaan alkuvuodesta.

– Siihen mennessä selvitämme muun muassa Kinakujan sillan leventämisen, kevyen liikenteen verkostot alueella sekä luontoarvojen säilymisen, jos silta rakennetaan Tourujoen yli, lautakunnan esittelijä, toimialajohtaja Erja Saarivaara toteaa.

Kankaan asukasyhdistys ry:n kannanotto kaupunkirakennelautakunnalle:

"Kankaan asukasyhdistys ry haluaa tällä kannanotolla ilmaista kaupunkirakennelautakunnalle puoltavansa Kankaanrannan sillan rakentamista ja pyöräbaanan viimeistelyä. Koemme tärkeäksi, että Tourujoki 1 -asemakaavamuutokseen kuuluvan siltahankkeen sekä pyöräbaanan rakentamista joudutetaan, koska tämän hetkiset jalankulkuväylät ja pyöräilymahdollisuudet ovat puutteelliset ja herättävät Kankaan asukkaissa huolta.

Kaupunkirakennelautakunnassa toukokuussa käsittelyssä olleen Tourujoen kehittämissuunnitelman yhtenä tavoitteena esitetään mm. "kevyen liikenteen ja pyöräilyn pääreitin (ns. pyöräbaana) rakentaminen uuden sillan kautta keskustasta Tourujoen yli Kankaan alueelle ja Seppälän suuntaan". Tämä Tourujoki 1 -asemakaavamuutos on kokouksessa palautettu valmisteltavaksi luontoarvojen ja kustannusten vuoksi.

Nähdäksemme Tourujoki 1 -asemakaavamuutos on huolellisesti ja fiksusti suunniteltu ja sen puolesta puhuu huomattava määrä seikkoja.

Kankaalla asuvien kannalta asemakaavamuutoksen toteutuminen on tärkeää arkielämän sujuvuuden sekä viihtyvyyden kannalta. Kankaanrannan silta kulkuväylänä on ollut osa alueen suunnittelua alusta asti. Osallistuvan kaupunkisuunnittelun myötä Kankaan alueen suunnittelu haluttiin alun perin toteuttaa jalankulun ja pyöräilyn ehdoilla (Kaupungin Kangas, loppuraportti 12.5.2011). Me kankaalaiset odotamme nyt nopeaa ja turvallista väylää ydinkeskustaan.

Kankaan alueella on tulevaisuudessa arvioitu asuvan 5 000 ja työskentelevän 2 000 henkilöä. Pyöräilyliikenne lisääntyy Kankaalla merkittävästi uusien asukkaiden muuttaessa paikalle sekä työpaikkarakentamisen toteutuessa. Kahdessa lähivuosina toteutettavassa liikerakennuksessa tulee työskentelemään yhteensä lähes tuhat henkeä. Kankaanrannan silta mahdollistaa sujuvan liikkumisen keskustan palveluiden äärelle.

Lisäksi Kankaanrannan sillan rakentamisen myötä Kinakujan sillan kuormitus vähenee, mikä vähentää onnettomuuksien mahdollisuuksia kapealla sillalla sekä sitä seuraavissa hankalissa risteyksissä. Mikäli siltaa ei toteuteta, Kinakujan silta kuormittuu kohtuuttomasti ja sillä liikkuminen muuttuu entistä vaarallisemmaksi. Polkupyöräilijöiden virrat siirtyvät Kinakujalle ja Kankaankadulle, joita kumpaakaan ei ole tarkoitettu todella suuriin käyttäjämääriin. Talvisaikaan molemmat reitit ovat vaikeakulkuisia ja kapeita, eikä niistä tulla merkittävilläkään kunnostustoimenpiteillä saamaan turvallisia ja toimivia liikkujien määrään suhteutettuna. Rollaattoreita ja pyörätuoleja käyttäville senioriasukkaille molemmat vaihtoehdot ovat hyvin haasteellisia.

Asemakaavamuutosta puoltavat myös kansanterveydellinen ja ilmastopoliittinen näkökulma. Nimenomaan luontoarvojen vuoksi Kankaanrannan siltaa ei voida jättää rakentamatta. Kehä Vihreä ja pyöräilybaana ovat kevyen liikenteen merkittävimpiä kehityskohteita Jyväskylässä ja molemmat edellyttävät Kankaanrannan sillan rakentamista – ilman siltaa molempien hyödyt jäävät puolitiehen.

Omaehtoinen liikkuminen ja arjen hyötyliikunta ovat avain parempaan kansanterveyteen. Ne ovat myös taloudellisesti helposti saavutettavia, sillä ne eivät vaadi jyväskyläläisiltä ja muiden kuntien asukkailta suuria tai jatkuvia investointeja. Jyväskylän pyöräilyohjelmassa fyysisen aktiivisuuden vähäisyyden arvioidaan vuosittain aiheuttavan noin 3-4 miljardin euron suuruiset kustannukset yhteiskunnalle, mikä Jyväskylän osalta arvioidaan (”suorasukaisella matematiikalla”) noin 22,4 miljoonan euron vuosittaisiksi kustannuksiksi. Jyväskylän kaupungin pyöräilyn edistämisohjelman mukaan ”Yksi pyöräilyyn sijoitettu euro tuo kahdeksan takaisin. Jyväskylässä pyöräilyn kaksinkertaistaminen tuo pelkästään terveyshyötyinä yli 4,0 Me:n vuotuiset säästöt.”

Vuonna 2015 asetettua tavoitetta pyöräilyn osuuden kaksinkertaistamisesta Jyväskylässä vuoteen 2025 mennessä ei tule enää viivästyttää. Siihen pääseminen edellyttää määrätietoista ja jatkuvaa pyöräilyolosuhteiden kehittämistä. Jyväskylässä pyöräillään valtakunnallista keskiarvoa enemmän, mihin osaltaan vaikuttaa opiskelijoiden suuri määrä kaupungissa. Nykyisten pyöräilyväylien laatutaso on todettu riittämättömäksi pyöräilymäärien kasvaessa voimakkaasti.

Lisäksi mainittakoon, että ”Kaupunkien keskustoihin haalitaan lisää asukkaita, kevyttä liikennettä ja tapahtumia kaikkina vuodenaikoina” (Yle 22.5.18). Tämä liikkumisen ja kohtaamisen murros on jo käynnissä ympäri Suomen. Olisi hienoa, jos olisimme tulevaisuudentekijöitä Jyväskylässä, panostaisimme uusiin kulkuväyliin ja siihen, että keskustan elinvoima säilyisi. Jyväskylän keskustaan nousee uutta asutusta; kohtaamisen ja kokoontumisen tavat tulee säilyttää ja niitä kehittää.

Luonnon läheisyys, luonnonsuojelualue ja luonnon monimuotoisuus ovat tärkeä syy Kankaalla asumiseen. Kankaan asukkaille luontoarvot ovat itsestäänselvyys. Tourujoen entisöinti ja kunnostus lohijoeksi, kävelyreittien kehittäminen ja pyöräbaana tukevat luonnonsuojelullisia tavoitteita. Asemakaavamuutos on tarpeellinen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kankaan asukkaina koemme, että Kankaan alueen tulee olla viihtyisä, esteetön ja saavutettavissa kaikille. Kankaanrannan silta helpottaa vanhusten ja liikuntarajoitteisten kulkua Kankaalta keskustaan ja keskustasta Kankaalle.

Osana Tourujoen kehittämistä on toteutettava myös siltasuunnitelma. Sillasta voi tulla käyntikohde ja kaunis luontokohde kaupunkilaisille ja kaupunkiin matkustaville. Tourujoen luonto ja sillalta avautuvat näkymät tarjoavat virkistysmahdollisuuden meille kaikille."

Tiistaina 20.11.2018 Jyväskylässä

Kankaan asukasyhdistys ry:n psta

Piia Sairanen

puheenjohtaja

Tämä sisältö on vain tilaajille.

Tilaa Keskisuomalainen VerkkoPlus 1 kk / 9,90 €

Tilaa tästä!

Jos olet jo tilaaja, .