Jyväskylän kouluverkko muuttuu ja supistuu – lasten määrä kasvaa vain kolmella alueella

Jyväskyläläisten peruskoululaisten määrä kasvaa vielä pari vuotta, mutta alhainen syntyvyys näyttää tuoreen väestöarvion valossa siltä, että sen jälkeen oppilasmäärät alkavat vähetä. Huolimatta siitä, että kaupungin asukasluku kasvaisi ennustetun mukaisesti edelleen yli tuhannella asukkaalla vuodessa.

Kaupungin eri alueilla on selkeitä eroja. 7–15 -vuotiaiden määrän arvioidaan jatkavan ainakin pari vuotta kasvua Keljonkankaan, Läntisen Palokan ja keskustan alueilla. Muilla alueilla lasten määrän ennustetaan laskevan lähivuosina.

Syntyvyyden lasku näkyy eri ikäluokissa viiveellä. Kun alakouluikäisten eli 7–12 -vuotiaiden määrä on kääntymässä jo selvään laskuun, jatkaa yläkoululaisten eli 13–15 -vuotiaiden määrä kasvuaan vielä vuoteen 2025 saakka.

Väestöarvio on yksi lähtökohta kaupungin kouluverkon suunnittelussa, jossa päätetään kouluinvestointien kohdistamisesta, peruskorjaustarpeista ja uusien koulujen sekä päiväkotien sijoituspaikoista. Suunnittelussa ollaan siirtymässä niin kutsuttuun rullaavaan malliin, jossa palvelutarpeen muutoksiin pystytään vastaamaan vuosittain. Entisessä mallissa palveluverkkoa on selvitetty 4–5 vuoden välein toteutetulla palveluverkkoselvityksellä, mutta ajantasaista tietoa tarvitaan.

– Esimerkiksi Läntisen Palokan alueella väestön kasvu oli ennustetta suurempi, kaupungin sisäinen yhteistyö ei pelannut ja tontteja myytiin paljon, kertoo toimialajohtaja Eino Leisimo.

Pienevät ikäluokat johtavat vääjäämättä siihen, että kouluverkkoa myös supistetaan jossain vaiheessa. Leisimo arvelee sen keskustelun olevan edessä ehkä vuonna 2025. Kouluverkko ei pysy nykyisellään silti siihenkään saakka.

Tänä keväänä ratkaisuja tehdään Säynätsalon kouluverkosta, johon vaikuttaa Keljonkankaalle rakennettava uusi yhtenäiskoulu. Oppilasvirta kääntyy toiseen suuntaan, kun yläkouluikäiset ja mahdollisesti myös 5. ja 6. -luokkalaiset alkavat kulkea bussilla Säynätsalosta Keljonkankaalle.

Saarien koulupalvelut koostuvat nyt kahdesta päiväkotikoulusta ja Lehtisaaren yhtenäiskoulusta. Sivistyslautakunta päättää tällä viikolla esityksestä, että Säynätsalon päivähoitolapsille ja 1.–4. -luokkalaisille tutkitaan tilaratkaisuna kahta päiväkotikoulua.

Asiaa käsitellään vielä kaupunginhallituksessa ja päätökset tehdään lopulta kaupunginvaltuustossa.

Jos säynätsalolaiset siirtyvät Keljonkankaan yhtenäiskouluun jo 5. luokalta alkaen, on uudelle koululle rakennettava 80 oppilaan tarpeisiin noin 500 neliön lisätilat. Kustannusarvio kasvaa 1,4 miljoonalla eurolla ja kuljetuskustannukset 50 000 eurolla. Vuotuisten kustannusten lasketaan olevan silti lähes 50 000 euroa pienemmät, kuin vaihtoehdossa, jossa 5. ja 6. luokkalaiset pysyisivät Lehtisaaren yhtenäiskoululla, jossa tilat vaativat myös saneerausta.

Pieniä koululaisia palvelevien kouluyksiköiden sijoituspaikka Säynätsalossa on myös ratkaistava. Yksiköiden määrä supistunee kolmesta kahteen, jolloin vaakalaudalla on myös Muuratsalon päiväkoti-koulun kohtalo. Alakouluikäisten määrän arvioidaan Säynätsalossa vähenevän syntyvyyden laskun myötä nykyisestä noin 240:stä alle 200 vuoteen 2030 mennessä.

Tämä sisältö on vain tilaajille.

Tilaa Keskisuomalainen verkko 1 kk / 6 €

Tilaa tästä!

Jos olet jo tilaaja, .