Jyväskylän seurakunnan jäsenmäärä pysyi entisellään

Jyväskylä säilyi Suomen suurimpana evankelis-luterilaisena seurakuntana 95 621 jäsenellään.

Jyväskylän seurakunnan jäsenmäärä on pysynyt lähes samana kuin viime vuonna. Alustavien tietojen mukaan seurakuntaan kuului vuoden 2018 ensimmäisenä päivänä 95 621 jäsentä, mikä on 15 enemmän kuin edellisvuonna. Jyväskylän seurakunnassa on noin 3 500 jäsentä vähemmän kuin vuoden 2010 alussa.

Seurakuntaan liittyi viime vuonna yhteensä 474 ihmistä, kun vuotta aikaisemmin liittyneitä oli 392.

Seurakunnasta erosi vuoden 2017 aikana 1 466 jäsentä, mikä on samalla tasolla kuin 2016, jolloin vastaava luku oli 1 492. Vuodesta 2006 eronneiden lukumäärä on ollut yli 1 000 jäsentä vuodessa. Eniten eroja oli 2010, jolloin jäsenkato oli 2 685 ihmistä ja 2014, jolloin eronneita oli 2 328.

Kasteen sai 866 seurakuntalaista ja vuoden aikana kuoli 813 ihmistä. Seurakunnan jäsenmäärään vaikuttavat positiivisesti myös muuttoliike ja Jyväskylän väestörakenne, jonka seurauksena syntyneitä ja lapsena kastettuja on enemmän kuin kuolleita.

Jyväskylän seurakunta on edelleen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon suurin seurakunta.