Jyväskylän yliopisto maksaa henkilöstölle kannustepalkkion – ainakin 400 euroa

Jyväskylän yliopisto palkitsee henkilöstönsä kannustepalkkioilla. Rehtori Matti Mannisen mukaan yliopisto on saavuttanut tulostavoitteensa hyvin ja ennakoi hyvää tulosta vuodelle 2015.

Kannustepalkkio osoitetaan yliopiston henkilökunnalle, pois lukien rehtori, harjoittelijat, tuntityöntekijät, tuntiopettajat ja palkkionsaajat. Palkkio on suuruudeltaan 12 prosenttia marraskuussa maksetusta kuukausipalkasta ilman erillislisiä, kuitenkin vähintään 400 euroa kokoaikaiselle henkilökunnalle.

Palkkio koskee henkilöstöä, jolla oli työsuhde syyskuussa ja marraskuussa 2015, ja joille on maksettu molempina kuukausina palkkaa. Lisäksi rehtori palkitsee 200 euron suuruisella palkkiolla ne tuntiopettajat, jotka ovat opettaneet yli 300 tuntia vuonna 2015. Henkilöstön palkitsemiseen voidaan käyttää yhteensä noin 1,5 miljoonaa euroa.

Kaikki palkkiot maksetaan 15. joulukuuta.