KHO: Oleskelulupaa ei olisi saanut hylätä puuttuvan asiakirjan takia

Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksen mukaan Somalian kansalaisen perhesideperustaista oleskelulupahakemusta ei olisi saanut hylätä puuttuvan matkustusasiakirjan vuoksi.

KHO:n mukaan hakija ei voisi saada Suomen hyväksymää matkustusasiakirjaa kotimaastaan. Tämän vuoksi hakijalta ei voitu edellyttää matkustusasiakirjaa ulkomaalaislain sanamuodon mukaisesti.

Maahanmuuttovirasto oli hylännyt oleskelulupahakemuksen, koska hakija ei ollut esittänyt Suomen valtion hyväksymää matkustusasiakirjaa. KHO kumosi päätöksessä myös hallinto-oikeuden aiemman ratkaisun.

Ulkomaalaislain mukaan suojelun tarpeen perusteella oleskeluluvan saaneen ja Suomessa asuvan ulkomaalaisen perheenjäsenelle myönnetään lähtökohtaisesti oleskelulupa. Korkein hallinto-oikeus palautti asian Maahanmuuttovirastolle uudelleen käsiteltäväksi.